Anbefaler 7 av 13 selvtester i det norske markedet

Anbefaler 7 av 13 selvtester i det norske markedet

Publisert 15. desember 2021 - oppdatert 15. desember 2021

Noklus har vurdert tretten selvtester for covid-19 som vi har funnet på markedet i Norge. Av de tretten, kan vi anbefale sju, basert på tilstrekkelig produsent- og leverandøruavhengig dokumentasjon som bekrefter at testen er pålitelig, samt at den har norsk bruksanvisning.

Anbefalingene vil oppdateres ved ny informasjon

Når det ikke er mulig å vurdere en test, skyldes det at vi ikke har klart å finne uavhengig dokumentasjon og/eller norsk bruksanvisning. Det betyr ikke nødvendigvis at slik dokumentasjon ikke fins, og anbefalingene vil derfor oppdateres hvis ny informasjon tilkommer. Hvis du finner andre selvtester enn disse, send gjerne bilde av pakke og bruksanvisning til noklus@noklus.no, så vil vi vurdere den også.

Litt mer om vurderingene

Det fins per i dag få studier utført med selvtester, og det meste av dokumentasjonen vi har vurdert, baserer seg derfor på studier blant helsepersonell. For at vi skal anbefale en test, må vi ha dokumentasjon fra studier utført med prøvetaking hos mennesker, og ikke bare rene laboratorieforsøk. Der vi ikke har funnet slik dokumentasjon, har vi etterspurt det fra leverandørene når det har vært mulig.

Ingen innbyrdes rangering

Studiene er utført i forskjellige befolkningsgrupper og i forskjellige situasjoner, og det kan derfor være vanskelig å sammenligne testenes prestasjoner direkte. Vi har ikke forsøkt å rangere testene innbyrdes.

Mer pålitelige hvis man har symptomer

Hurtigtester/selvtester er generelt mer pålitelige hvis man har symptomer enn hvis man er symptomfri, men de er dårligere til å påvise smitte enn PCR. Det betyr at man kan være smittet selv om man får et negativt resultat. Hvis man får et positivt resultat, er det svært stor sannsynlighet for at man er smittet, men det bør likevel bekreftes med PCR, ifølge Helsedirektoratet.

Anbefalingene finner du her - Koronavirus - covid-19. Oversikten vil oppdateres fortløpende.

 

Sist oppdatert: 15.12.2021 10:07:22