Nytt e-læringskurs - "Prøvetaking ved covid-19"

Vil du lære om prøvetaking ved covid-19?

Publisert 1. oktober 2020 - oppdatert 21. oktober 2020

Mange kommuner melder om mangel på personell som kan utføre prøvetaking ved covid-19. Kanskje er du blant de som kan bli spurt om å ta prøver ved lokale smitteutbrudd? I dag lanserer vi et helt nytt e-læringskurs der vi ser nærmere på prøvetakers rolle ved covid-19. 

Mangel på lokale ressurser

Helsedirektoratet har fått tilbakemelding fra mange kommuner om mangel på personell til å gjennomføre prøvetaking ved covid-19. Med tanke på de lokale smitteutbruddene vi har sett i det siste, kan e-læringskurset vi lanserer i dag møte noe av det den lokale helsetjenesten står overfor. Det er avgjørende for kommunehelsetjenesten å ha tilgang til personale som vet hvordan prøvetakingen ved covid-19 skal utføres, og å ha tilgang til systemer som sikrer at man raskt kan øke sin testkapasitet ved økt smitte og smitteutbrudd.

Viktig med god kvalitet på prøven

Laboratorieprøver har en sentral plass i arbeidet med covid-19. I e-læringskurset som har fått tittelen "Prøvetaking ved covid-19" ser vi nærmere på prøvetakers rolle. Kunnskap og ferdigheter er viktig for å sikre god kvalitet på prøven.

Slik er e-læringskurset lagt opp

Noklus e-læringsgruppe består av laboratoriekonsulentene Thea Krogvig Bjørnstad (leder), Turid Aasland Dahle, Anne-Lise Ramsvig og overlege i Noklus, Svein Ivar Fylkesnes. Her gir de en orientering om hvordan e-læringskurset er lagt opp:

Generelt om covid-19

Kurset består av tre kapitler og har en varighet på 20 minutter. Første del retter seg mot både prøvetaker og leder, eller andre som har ansvar for å etablere testrutiner. Her gis en oversikt over laboratorieprøvens betydning i arbeidet med covid-19, og hvilke testrutiner som må være på plass ved den enkelte enhet.

PCR-test

Neste del har fokus på hvordan prøver til covid-19 skal tas og behandles i tråd med nasjonale retningslinjer og rutiner for smittevern. Illustrasjoner, bilder og film bidrar til god læring. Det samme gjør pasienthistorien som går som en rød tråd gjennom kurset og forankrer teorien til den praktiske hverdagen.

Antistoff hurtigtest og kursprøve

I siste del gis en kort innføring i hurtigtester for påvisning av antistoffer mot covid-19, før det hele avsluttes med en kursprøve bestående av ti spørsmål.

E-læringskurset er tilgjengelig på "Min side" for deltakere i Noklus, samt ved de studiestedene som har tatt imot tilbudet om fri tilgang for sine studenter ut året. De som gjennomfører kurset, får kursbevis.

De som ikke er deltakere i Noklus, har nå også tilgang til dette kurset. Se innloggingsinformasjon under "E-læringskurs covid-19".

Sist oppdatert: 21.10.2020 10:23:08