Lavere andel pasienter med svært høy HbA1C og flere som oppnår behandlingsmålet
27.oktober 2020

Dette er data som trekkes frem for "Norsk Diabetesregister for voksne", når "Nasjonale medisinske kvalitetsregistre" tar for seg de viktigste kvalitetsindikatorene for 2019. Dataene viser en klar positiv trend med lavere andel pasienter med svært høy HbA1C, og flere pasienter som oppnår behandlingsmålet fra Helsedirektoratet med HbA1C under 53 mmol/mol.

Nytt analyseutstyr - hvordan velge "riktig"?
23.oktober 2020

Hva er viktig å tenke gjennom før innkjøp av nytt analyseinstrument, og hvordan få informasjon om instrumentet er godt nok? Dette er noe av det sykehjem, legekontor, hjemmetjenester med flere kan få råd om som deltaker i Noklus. 

Ledig engasjement som laboratoriekonsulent - Oslo universitetssykehus
22.oktober 2020

Vi har ledig en stilling som laboratoriekonsulent ved Oslo universitetssykehus HF. Stillingen vil være tilknyttet Noklus hjemmetjenesteprosjekt, og arbeidet vil innebære opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid, samt gjennomføring av møter med hjemmetjenesten.

Engasjement som laboratoriekonsulent i 70 % stilling
20.oktober 2020

Noklus har ledig et engasjement som laboratoriekonsulent i Vestfold, i 70 % stilling i to år. Engasjementet er tilknyttet hjemmetjenesteprosjektet i Noklus, og arbeidssted vil være Sykehuset i Vestfold.