Aktuelt fra Noklus

Introduksjonskurs for nyansatte
5.mars 2024

5. og 6. mars er syv nyansatte, samt to representanter fra Porfyriseksjonen ved Haukeland universitetssjukehus, samlet til introduksjonskurs om Noklus ved hovedkontoret i Bergen. Målet med kurset er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

Månedens tema, mars: "Gi meg et kallenavn"
1.mars 2024

Det nærmer seg utsendelsen av Noklus sin CRP-kontroll, som sendes 11. mars. Dersom dere har flere CRP-instrument, kan dere analysere den tilsendte kontrollen på inntil fem instrument av samme type og registrere resultatene fra alle instrumentene på "Min side".

Da er det viktig å skille dem med kallenavn! 

E-læringskurs i glukosemåling - nå også for legevakt!
28.februar 2024

Om lag 5 % av befolkningen i Norge har kjent diabetes, og i tillegg anslås det at omkring 60 000 har diabetes uten å være klar over det. For disse personene kan glukosemåling gi informasjon som kan være livreddende.

Noklus deltar i spennende EU-prosjekt
26.februar 2024

Noklus deltar i et EU-prosjekt som har som formål å bidra til høyere beredskap ved fremtidige pandemier. Prosjektet er finansiert av Horizon Europe, og vi deltar i prosjektet sammen med flere andre europeiske og internasjonale bedrifter og organisasjoner.