Aktuelt fra Noklus

Noklus støtter forslag om samarbeidsavtaler
16.november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i høst ut et forslag på høring, der de foreslår å legge til et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 6-2 første ledd. Forslaget innebærer å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester, og Noklus har nå sendt inn et høringssvar til dette.

Noklus bidrar ved utprøving av antigen hurtigtester
12.november 2020

Helsedirektoratet har invitert Noklus med i gruppen som evaluerer antigen hurtigtester som myndighetene har kjøpt inn. Utprøvingen er allerede godt i gang i Oslo. Noklus er bedt om å bidra når andre smitteutbrudd i landet skal inkluderes i utprøvingen, og vil da blant annet bidra med opplæring og veiledning av personale ved de aktuelle teststasjonene.

Sykepleierne mobiliserte med egen intern konkurranse
6.november 2020

Inspirert av Noklus sin nettbrettkonkurranse, satte Sandefjord legevakt like godt i gang sin egen konkurranse blant de ansatte. Det resulterte i rekordmange gjennomførte e-læringskurs i oktober, som igjen ga mange «lodd» i potten og økt vinnersjanse i Noklus sin nettbrettkonkurranse!

Fag i fokus: Blodtransfusjoner utenfor sykehus
4.november 2020

En innleggelse fra sykehjem og lignende institusjoner til sykehus kan være en stor påkjenning for mange pasienter. Blodoverføringer utført utenfor sykehus kan være mindre belastende og en god løsning i flere tilfeller. I femte utgave av spalten vår "Fag i fokus" kan du lære mer om blodoverføringer, blant annet om hvorfor det er viktig å ta hensyn til blodtyper ved slike transfusjoner.