Aktuelt fra Noklus

Fag i fokus: Miljøgifter
18.desember 2023

Visste du at flere nyere internasjonale studier har vist sammenhenger mellom eksponering for tungmetaller og utvikling av hjerte- og karsykdom?

Denne utgaven av "Fag i fokus" handler om ulike miljøgifter, og hvilke konsekvenser eksponering av disse kan ha for menneskekroppen. Artikkelen er skrevet av overlege og spesialist i Noklus Tromsø, Maria Averina. 

 

Hva er god nok kvalitet for analyseinstrumenter brukt i primærhelsetjenesten?
12.desember 2023

I høst ble det publisert en artikkel om kvalitetskrav til pasientnære instrumenter i det anerkjente tidsskriftet «Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences”. Artikkelen er skrevet av forsker i Noklus, Anne Stavelin, og leder i Noklus, Sverre Sandberg. Den handler blant annet om hvordan man skal sette krav til analyseinstrumenter brukt i primærhelsetjenesten, og hvordan man best kan sikre at resultatene blir korrekte, i tillegg til hvordan man skal velge rett instrument til sitt bruk. 

Opplæringsplan i laboratoriearbeid finnes nå i digital versjon
7.desember 2023

Opplæringsplaner er gode verktøy både for å systematisere opplæringen og for å holde oversikt over ansatte sin kompetanse. På "Min side" har deltakerne i Noklus en egen opplæringsplan i laboratoriearbeid. Tidligere fantes denne kun i versjon som måtte skrives ut før utfylling, men i år kom planen ut i digital versjon. 

Kasuistikk om laboratorieprøver og eldre med diabetes
5.desember 2023

Noklus har utarbeidet flere kasuistikker som er tilgjengelig på noklus.no. Den siste i rekken av kasuistikker vi har publisert, omhandler hvordan man bruker laboratorieprøver ved oppfølging av eldre skrøpelige personer med diabetes, som mottar hjemmetjeneste eller bor i sykehjem.