Aktuelt fra Noklus

Månedens tema, desember: "Har du kontroll?"
1.desember 2020

Kjører dere på grønt, gult eller rødt? Har dere kontroll på hvilke vurderinger dere har fått på de eksterne kvalitetskontrollene fra Noklus? Resultatene finner dere ved å logge inn på "Min side".

Årets preanalytiske spørreundersøkelse
27.november 2020

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler hva som gjøres med laboratorieprøver før og etter selve analyseringen. I år omhandlet undersøkelsen kapillær blodprøvetaking. Vi har sammenlignet årets resultater med resultater fra tilsvarende undersøkelse i 2014. Er rutinene blitt bedre? 

Hvordan er bruken av spirometri i allmennpraksis?
27.november 2020

Det ønsket Noklus, i samarbeid med Norsk Forening for Allmennmedisin (Faggruppe for astma og kols), Lunger i Praksis og Norsk Forening for Lungemedisin, å finne ut. Kasuistikken (undersøkelsen) ble utarbeidet høsten 2019 og sendt ut til allmennleger i Norge. Resultatene er nå publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Family Practice.

Stor oppslutning om lunsjwebinar
26.november 2020

Nylig arrangerte Noklus, i samarbeid med flere, lunsjwebinar for sykehjem, hjemmetjenester og rehabiliteringssentre. 180 deltakere fikk informasjon om antigen hurtigtester for sars-CoV-2 og laboratorieprøver ved diabetes og akutte infeksjoner. Flere lunsjwebinar kan komme framover, så følg med!