Aktuelt fra Noklus

Bevilgning til hjemmetjenesteprosjektet er tatt inn igjen i statsbudsjettet!
6.oktober 2022

"Med bevilgningen på 7,8 millioner er vi tilbake på sporet igjen, og kan fortsette og forhåpentligvis fullføre prosjektet som ble startet i 2016", sier en overrasket og glad prosjektleder Siri Fauli. Prosjektet sto uten bevilgning i fjorårets statsbudsjett før alle landets hjemmetjenester hadde fått tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus.

På innsiden: Historien om å bedre laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesteenheter
4.oktober 2022

Alle virksomheter som utfører medisinske laboratorieundersøkelser er velkommen til å delta i Noklus. Ikke alle deler av helsevesenet er kjent med hva vi tilbyr, og at dette er et tilbud de faktisk kan ha nytte av.
I serien vår "På innsiden" retter vi denne gang søkelyset på hjemmetjenesteenheter som deltakere i Noklus. Du får historien om hvordan disse ble deltakere i Noklus, og et innblikk i hva deltakelse i Noklus betyr for Hjemmetjenester Vest i Sarpsborg. 

Månedens tema, oktober: "Preanalyse Histologi"
1.oktober 2022

Plakaten for oktober er laget i samarbeid med NITO / Bioingeniørfaglig institutt, og handler om prøver til histologisk undersøkelse. Også for disse prøvene er det viktig å ha fokus på det preanalytiske! 

Fag i fokus: Sammenligning av prøvesvar – god nok kvalitetskontroll?
22.september 2022

Å sende inn prøver til samarbeidende laboratorium som en kontroll på at en måler korrekt, er en vanskelig øvelse. Det er heller ikke anbefalt metode for kvalitetssikring. I denne artikkelen ser vi nærmere på utfordringer ved sammenligning av prøvesvar.