Aktuelt fra Noklus

Nå kan du sikre deg kompetanse i hemoglobinmåling!
1.februar 2023

Jobber du som helsepersonell på en arbeidsplass hvor hemoglobin er en del av analyserepertoaret? Da har du kanskje selv erfart at analysen kan være krevende. Vårt nye e-læringskurs vil gi deg kunnskap som sikrer riktige hemoglobinsvar og bedrer pasientbehandlingen.

Månedens tema, februar: "Er det så nøye da?"
1.februar 2023

Å følge prosedyrer er viktig i mange situasjoner, for eksempel ved husbygging, strikking og analyse av blodprøver. "Er det så nøye da?" Ja, det synes vi!
Gode prosedyrer sørger for at alle utfører oppgaven korrekt og på samme måte, slik at resultatet blir bra.  

FOB-tester - hvordan brukes de i primærhelsetjenesten?
23.januar 2023

Tester for påvisning av okkult blod i avføring (FOB-tester) benyttes i utstrakt grad i primærhelsetjenesten i Norge. Da Noklus valgte blod i avføring som årets tema i 2020, visste vi ikke hvilken kunnskap allmennlegene hadde om disse laboratorietestene. For å få bedre innsikt i dette, sendte vi derfor ut en spørreundersøkelse. Resultater fra undersøkelsen presenteres i denne artikkelen, skrevet av laboratorierådgiver Helga W. Rønningen, Noklus Oslo.  

"Tumormarkører" er tema for workshopen på årets fagmøte
13.januar 2023

Hvert år arrangerer Noklus et fagmøte innen medisinsk biokjemi rettet mot helsepersonell ved sykehus- og private laboratorier. Årets fagmøte blir det 29. i rekken, og går av stabelen 14.-16. mars. Blant temaene som blir belyst finner vi harmonisering av analyser og kvalitetssikring av pipetter, mens tumormarkører er tema for workshopen.