Aktuelt fra Noklus

Utprøving av to COVID-19 antistoff hurtigtester
18.mai 2022

Noklus har gjennomført en ny utprøving av to COVID-19 antistoff hurtigtester. Begge testene er beregnet for profesjonelt bruk. Rapporten fra utprøvingen er nå publisert på hjemmesiden vår. 

Fortsatt ingen bevilgning i revidert statsbudsjett
12.mai 2022

I statsbudsjettet for 2022 ble bevilgningen på 7,8 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet avviklet. Til tross for mye aktivitet både fra interne krefter i Noklus og våre mange støttespillere, førte det ikke til endring i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Vi fortsetter dermed å jobbe videre for å få inn igjen bevilgningen i statsbudsjettet for 2023.

Ny anbefaling for PNA glukoseinstrumenter i sykehus
11.mai 2022

Pasientnær analysering (PNA) gir mulighet for raskere prøvesvar, diagnose og behandling enn ved tradisjonell analysering i store medisinske laboratorier. En kartlegging sendt fra Noklus til sykehuslaboratoriene, tydeliggjorde et behov for en nasjonal anbefaling for kvalitetssikring av glukoseanalysen og -instrumentene som brukes pasientnært på sykehus. Denne anbefalingen er nå publisert.

Prioriterer tid til e-læringskurs
9.mai 2022

På Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) ved Aker sykehus i Oslo har de laget et eget opplæringssystem for alle nyansatte, som blant annet inneholder opplæring i laboratoriearbeid. Alle sykepleiere som jobber på de tre KAD-avdelingene må beherske venøs- og kapillær blodprøvetaking, i tillegg til analysering av CRP, glukose og urinstrimmel. For å oppnå dette bruker de blant annet Noklus sine e-læringskurs og laboratorieprosedyrer.