Aktuelt fra Noklus

Noklus deltok i høring på Stortinget
4.november 2021

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, og økonomi- og markedssjef, Siri Fauli, stilte i dag på Stortinget for å appellere til myndighetene om ikke å stanse et pågående prosjekt for å sikre riktige prøvesvar i hjemmetjenesten. Sandberg fikk tre minutter til disposisjon for å fremme Noklus sitt budskap.

Introduksjonskurs for nyansatte i Noklus 2.-3. november
2.november 2021

Ni nye kolleger fra våre lokalkontorerer rundt om i landet, og fire nye kolleger fra hovedkontoret, er nå samlet i Bergen til introduksjonskurs for nyansatte. Med på introduksjonskurset er også to leger i spesialisering fra Haukeland sykehus. Kurset går over to dager, og målet er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

Månedens tema, november: "Til deg som har diabetes"
1.november 2021

Plakaten denne måneden er en informasjonsplakat fra Norsk diabetesregister for voksne. Denne retter seg til personer med diabetes, og egner seg derfor godt til å henges opp på venterommet.

Stor støtte til at Stortinget fortsatt skal bevilge penger til bedring av laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten
28.oktober 2021

Noklus høster stor støtte fra ulike organisasjoner etter at det i forslag til statsbudsjett for 2022 foreslås å avvikle en bevilgning på 7,8 mill. kroner til et pågående prosjekt for å bedre laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten. Organisasjonene er samstemte i at bevilgningen bør opprettholdes.