Aktuelt fra Noklus

"Tumormarkører" er tema for workshopen på årets fagmøte
13.januar 2023

Hvert år arrangerer Noklus et fagmøte innen medisinsk biokjemi rettet mot helsepersonell ved sykehus- og private laboratorier. Årets fagmøte blir det 29. i rekken, og går av stabelen 14.-16. mars. Blant temaene som blir belyst finner vi harmonisering av analyser og kvalitetssikring av pipetter, mens tumormarkører er tema for workshopen.

Vurderingen "Meget god" endres til "God"
9.januar 2023

Fra 2023 vil det bli en endring i ordlyden på vurderingene i de kvantitative resultatrapportene. Deltakerne vil da få vurderingen "God" i stedet for "Meget god", men beregninger og grenser for vurderinger vil være de samme. Dette betyr altså ikke at dere er blitt mindre god! 

Når kommer "Noklus-kontrollene" til din postkasse?
5.januar 2023

De eksterne kvalitetskontrollene fra Noklus sendes ut til de deltakerne som er påmeldt de ulike kontrollprogrammene. De fleste kontrollene lages på Noklus sitt hovedkontor i Bergen, og ved de største utsendelsene sender vi omkring 3000 konvolutter med kontroller til dere deltakere.

Datoene for utsendelse av kontroller første halvåret er fastsatt, skriv dem gjerne inn i kalenderen! 

Månedens tema, januar: "For Hb-måling er ikke det enkle det beste!"
1.januar 2023

Nytt år - gammelt budskap! En god ting kan ikke sies for ofte, og slik er det med årets første tema-plakat. Korrekt prøvetaking er viktig for alle analyser, men for hemoglobinmåling er det spesielt viktig å kjenne til feilkildene og usikkerheten ved kapillær måling. Det beste er venøs prøve til Hb-måling.