Aktuelt fra Noklus

Sommerpraten: Kompetanseheving gav positive effekter for arbeidsmiljøet
17.juli 2024

Søgne omsorgssenter ligger på Tangvall, som er sentrum i Søgne, i Kristiansand kommune. Der jobber sykepleier Ingunn Grøtteland som fagkoordinator, og vi har tatt en prat med henne for å få noen gode tips til laboratoriehverdagen. Hun har nemlig klart å engasjere sine kolleger til å utføre e-læringskurs som en del av kompetansehevingen i laboratoriearbeid. 

Sommerpraten: Hvordan er det å jobbe som sykepleier offshore?
3.juli 2024

Ikke alle legekontor har tilhold på fast landjord. På oljeplattformene er det egne helsekontor, og også disse benytter seg av Noklus sine tjenester. Vi har tatt en prat med to av sykepleierne på Johan Sverdrup feltsenter, og de forteller om hvordan hverdagen på et helsekontor ute i havet ser ut. 

Månedens tema, juli: "Felles forståelse"
1.juli 2024

Pasientveiledninger er nyttige for å overbringe informasjon til pasienter som skal ta prøver selv, eller dersom det må gjøres forberedelser før en undersøkelse. Å formidle denne informasjonen korrekt til personer som behersker andre språk bedre enn norsk, kan være utfordrende. Derfor har Noklus oversatt sine pasientveiledninger til flere språk. Kanskje noe som kan komme til nytte nå i turistsesongen også?

Hvordan er rutinene for pre- og postanalyse?
27.juni 2024

Årlig gjennomfører Noklus en teoretisk utsendelse som sendes elektronisk, og som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. Underveis i utsendelsen kommer Noklus’ gjeldende anbefalinger og informasjon om hva Noklus kan tilby/hjelpe deltakeren med.