Aktuelt fra Noklus

Oppstartskurset ga inspirasjon til læring
1.desember 2020

Asker bo- og omsorgssenter ble nylig deltaker i Noklus via hjemmetjenesteprosjektet vårt. På oppstartskurset i oktober understreket Noklus sin laboratoriekonsulent, Janne Toft Engerud, at dersom man utførte laboratoriearbeid, burde man ta Noklus sine e-læringskurs. Som sagt, så gjort! Gleden var stor da sykepleier Kari Roppestad Kongshaug fikk oppringning fra Noklus om at nettbrettet for november var deres!

Månedens tema, desember: "Har du kontroll?"
1.desember 2020

Kjører dere på grønt, gult eller rødt? Har dere kontroll på hvilke vurderinger dere har fått på de eksterne kvalitetskontrollene fra Noklus? Resultatene finner dere ved å logge inn på "Min side".

Årets preanalytiske spørreundersøkelse
27.november 2020

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler hva som gjøres med laboratorieprøver før og etter selve analyseringen. I år omhandlet undersøkelsen kapillær blodprøvetaking. Vi har sammenlignet årets resultater med resultater fra tilsvarende undersøkelse i 2014. Er rutinene blitt bedre? 

Hvordan er bruken av spirometri i allmennpraksis?
27.november 2020

Det ønsket Noklus, i samarbeid med Norsk Forening for Allmennmedisin (Faggruppe for astma og kols), Lunger i Praksis og Norsk Forening for Lungemedisin, å finne ut. Kasuistikken (undersøkelsen) ble utarbeidet høsten 2019 og sendt ut til allmennleger i Norge. Resultatene er nå publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Family Practice.