Aktuelt fra Noklus

Anbefaler 7 av 13 selvtester i det norske markedet
15.desember 2021

Noklus har vurdert tretten selvtester for covid-19 som vi har funnet på markedet i Norge. Av de tretten, kan vi anbefale sju, basert på tilstrekkelig produsent- og leverandøruavhengig dokumentasjon som bekrefter at testen er pålitelig, samt at den har norsk bruksanvisning.

Preanalyse - veien til et riktig prøvesvar
13.desember 2021

De fleste feil skjer før laboratorieprøvene blir analysert, og kan gi store konsekvenser for behandlingen av pasienten. Derfor er det viktig at alle som behandler blodprøver, urinprøver og annet biologisk materiale har kjennskap til preanalytiske forhold, og hvordan man kan unngå feil.

Elektronisk spørreundersøkelse om covid-19 hos personer med diabetes
10.desember 2021

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes. Registeret jobber med å få økt kunnskap om risikoen for å få covid-19, og om forløpet hos pasienter med diabetes som får en slik infeksjon. Svarene som kommer inn, vil bli sammenstilt med data som er i registeret fra før.

Månedens tema, desember: "Ikke la meg bli for kald"
1.desember 2021

Denne måneden har vi vært i arkivet og funnet en plakat som passer godt nå når vi er inne i den kalde årstiden. Prøvene som fraktes mellom laboratoriene må sendes og oppbevares forskriftsmessig, også med tanke på temperaturer!