Aktuelt fra Noklus

Ærespris til overlege Pål Arne Jenum
8.oktober 2021
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) har tildelt Pål Arne Jenum ærespris for hans over 40-årige innsats innen fagfeltet. Noklus er stolt over å ha Pål Arne med på laget. Han er ansatt i en 20 % stilling som overlege i Noklus, for å styrke vårt arbeid innen mikrobiologi. Vi gratulerer!
Vellykket fagmøte for medisinsk biokjemiske laboratorier
7.oktober 2021

Dagen etter fagmøtet på Solstrand i mars 2020, stengte Norge ned. Ventetiden ble lang, men gleden var stor da vi endelig kunne møtes igjen til årets fagmøte på Grand Hotel Terminus i Bergen 27.-29. september. Det ble faglige foredrag, workshop, gruppearbeid og sosialt samvær for de drøyt 100 påmeldte fra medisinsk biokjemiske laboratorier. 

Studie: Måling av PT-INR hos pasienter med APS
5.oktober 2021

I en studie utført ved Noklus har avdelingsingeniør Hege Alvheim undersøkt om differansene mellom ulike PT-INR-instrumenter var større for pasienter med antifosfolipidsyndrom (APS), enn for pasienter uten APS. Det var generelt godt samsvar mellom APS-gruppen og kontrollgruppen, men for noen få APS-deltakere ble det funnet stor forskjell mellom ulike målemetoder.

Månedens tema, oktober: "Ny anbefaling vedrørende glukoseinstrumenter"
1.oktober 2021

Har du fått med deg at det nå er åpnet opp for bruk av enkelte pasientnære analyseinstrumenter (PNA) ved diagnostikk av diabetes? Månedens tema setter på nytt søkelyset på dette, og viser deg hvor du finner informasjon om de nye anbefalingene.