Aktuelt fra Noklus

Nyansatte i Noklus samlet til introduksjonskurs
7.mars 2023

I dag og i morgen er ni nyansatte i Noklus og tre leger i spesialisering fra Haukeland universitetssjukehus samlet til introduksjonskurs ved Noklus hovedkontor i Bergen. Kurset går over to dager, og målet er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

EQA-programmet glukose rettet mot sykehus- og private laboratorier er nå akkreditert
6.mars 2023

EQA-programmet er det 12. i rekken av kontrollprogram vi har fått akkreditert siden 2021. Programmet retter seg mot sykehus- og private laboratorier som analyserer glukose i serum/plasma med store analysemaskiner. Deltaker analyserer kontrollen fem ganger, og rapporterer gjennomsnittsverdien av disse for bedre riktighetsvurdering.

Noklus til stede på nordisk samarbeidsmøte - EQAnord
1.mars 2023

2. og 3. mars er representanter fra EQA-organisasjonene Labquality, Equalis, DEKS og Noklus samlet til nordisk samarbeidsmøte hos den svenske organisasjonen for ekstern kvalitetsvurdering, Equalis, i Uppsala. Noklus er representert ved to seksjonsledere fra Noklus hovedkontor.

Månedens tema, mars: "En av mange?"
1.mars 2023

Har din arbeidsplass flere like analyseinstrumenter? Da bør hvert av disse merkes. Dette gir god oversikt over instrumentene og tilhørende analysekvalitet. Budskapet i "Månedens tema" - plakat er å gi hvert instrument en unik identitet. Klarer dere å merke aktuelle instrumenter i løpet av mars?