Nasjonale medisinske kvalitetsregistre - reultater fra 2019 publisert

Lavere andel pasienter med svært høy HbA1C og flere som oppnår behandlingsmålet

Publisert 27. oktober 2020 - oppdatert 28. oktober 2020

Dette er data som trekkes frem for "Norsk Diabetesregister for voksne", når "Nasjonale medisinske kvalitetsregistre" tar for seg de viktigste kvalitetsindikatorene for 2019. Dataene viser en klar positiv trend med lavere andel pasienter med svært høy HbA1C, og flere pasienter som oppnår behandlingsmålet fra Helsedirektoratet med HbA1C under 53 mmol/mol.

Forbedringsområder

Men ifølge Karianne Fjeld Løvaas, seksjonsleder for Diabetesregisteret for voksne, fins det fremdeles forbedringsområder både i forhold til kartlegging av risikofaktorer, og ved oppnåelse av behandlingsmål hos diabetespopulasjonen. "Ved gjennomgang av årsrapportdata for 2019 har vi blant annet merket oss at kun i overkant av 40 % av pasientene har et kolesterolnivå under anbefalt grense fra Helsedirektoratet. Dette er noe vi vil ta tak , og vi søker i år kvalitetsforbedringsmidler for å hjelpe diabetespoliklinikkene med strukturert og målrettet kolesterolbehandling hos diabetespasienter", avslutter Karianne Fjeld Løvaas.

Her finner du data fra Norsk diabetesregister for voksne for 2019 - "Kvalitetsregistre".

Sist oppdatert: 28.10.2020 08:16:39