Nytt analyseutstyr - hvordan velge?

Nytt analyseutstyr - hvordan velge "riktig"?

Publisert 23. oktober 2020 - oppdatert 23. oktober 2020

Hva er viktig å tenke gjennom før innkjøp av nytt analyseinstrument, og hvordan få informasjon om instrumentet er godt nok? Dette er noe av det sykehjem, legekontor, hjemmetjenester med flere kan få råd om som deltaker i Noklus. 

Vi har funnet fram noen tidligere publiserte artikler med gode råd ved valg av nytt analyseutstyr. 

Både brukervennlighet og analysekvalitet er viktig

Både ved innkjøp av nye instrumenter og ved oppstart av nye analyser er det en del ting som bør tenkes gjennom. Ved innføring av nye analyser må man for det første vurdere behovet for analysen, og man bør blant annet stille seg spørsmålet om raskere prøvesvar vil ha betydning for pasientbehandlingen.

Dersom det er snakk om å kjøpe et nytt instrument, er det viktig å innhente informasjon om både brukervennlighet og analysekvalitet. Laboratoriekonsulentene i Noklus kan da kontaktes for å få hjelp til dette. 

I artikkelen "Valg av nytt analyseinstrument", Helsesekretæren 4-2018, får du tips om hva som er viktig å tenke gjennom før innkjøp av nytt instrument, og hvilke vurderinger som må tas før nye analyser innføres. 

Spør oss om råd før du kjøper nytt

Laboratoriekonsulentene i Noklus kjenner til de fleste analyseinstrumentene som er i bruk i primærhelsetjenesten, og de har også erfaring med hvilke instrumenter som fungerer godt ute hos deltakerne. Basert på disse erfaringene kan det gis råd tilpasset ulike typer deltakere, særlig i forhold til brukervennlighet. I tillegg gir laboratoriekonsulentene råd om analysekvalitet basert på resultater fra eksterne kvalitetskontroller og vurderinger fra SKUP-utprøvinger. 

Utprøvinger i regi av SKUP

SKUP står for Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering, og dette er altså et skandinavisk samarbeid som gjør utprøvinger av instrumenter som skal brukes i primærhelsetjenesten. En del av utprøvingen gjennomføres ute hos bruker, og vurderinger gjøres både ut fra brukervennlighet og analysekvalitet. 

I Helsesekretæren 3-2018 ble organisering av SKUP-utprøvinger omtalt i artikkelen "Skal dere kjøpe nytt laboratorieutstyr?

Behovet for uavhengig informasjon om analysekvalitet og brukervennlighet ble virkelig synliggjort da hurtigtestene for koronavirus kom inn på markedet tidligere i år. SKUP og Noklus sin rolle i utprøving av disse testene kan du lese om i saken "Fag i fokus nr. 3/2020: CE-merking er ikke nok".

 

Sist oppdatert: 23.10.2020 08:24:02