Kurs

Nytt Kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod.

Kurset er planlagt til 26.-28.10.2021 og holdes i Sandefjord.
Målgruppe: bioingeniører og leger som jobber med hematologisk analyse og vurdering av blodutstryk, leger i spesialisering innen medisinsk biokjemi.
For informasjon om program og påmelding, se vedlagt informasjon.

Plasser til kurset tildeles senest i uke 35.