Percentiler- og Flaggerprogrammene

Percentiler- og Flaggerprogrammene 

For information in English, visit our English site.

Disse programmene er verktøy for å overvåke analysekvalitet i medisinske laboratorier. Laboratoriene kan delta med de vanligste analysene innen medisinsk biokjemi. Programmet er internasjonalt med over 100 deltakende laboratorier fra hele verden. Nærmere presentasjon av programmene og hvilke analytter som inngår, finner du her:

Presentation of the Percentiler- and Flagger programs
Analytes in The Percentiler/Flagger-program
Rapport desember 2020

Percentilerprogrammet

  • Daglig median (pr. instrument) beregnes og rapporteres, sammen med antall resultater beregningene er basert på
  • Resultater sendes daglig fra laboratoriet, men kan også sendes sjeldnere dersom tekniske løsninger gjør daglig rapportering vanskelig

Flaggerprogrammet

  • Daglig prosentandel pasientresultater over og under referansegrensene (pr. instrument) beregnes og rapporteres.
  • Resultater sendes daglig, men kan også sendes sjeldnere dersom tekniske løsninger gjør daglig rapportering vanskelig

Det er mulig å delta i Percentiler-programmet uten å delta i Flagger-programmet.

Hva kan resultatene brukes til?

Deltakelse i programmene gir laboratoriet mulighet til å sammenligne egne pasientmedianer med andre deltakende laboratorier. Der det er minst 20 deltakere, opprettes i tillegg egne instrumentgrupper slik at det er mulig å sammenlikne nivåene med egen instrumentgruppe. Deltakelse gir også mulighet til å oppdage om eget nivå endrer seg over tid.

Hva må til for å kunne delta?

Laboratorier som ønsker å delta, må kontakte Noklus for å få tilsendt en protokoll som beskriver hvordan resultater rapporteres.
Send en e-post til seksjonsleder Anne Elisabeth Solsvik

Foreløpig er det ingen deltakeravgift.