Blodgass

Nytt prosjekt om kvalitetssikring av blodgass instrument

Som del av  Fagmøte innen medisinsk biokjemi for sykehus- og private laboratorier 10-12 mars 2020 vil Noklus arrangere en workshop med tema "Kvalitetssikring av blodgass instrument". Workshopen blir utarbeidet i samarbeid med ansvarlige for blodgassanalyser fra Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. Dersom det er interesse for det, vil det utarbeides en veileder for kvalitetssikring av blodgass instrument.

Mer informasjon om prosjektet legges ut etter hvert.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Gunn Kristensen