Aktuelt fra Noklus

Elektronisk spørreundersøkelse om covid-19 hos personer med diabetes
10.desember 2021

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes. Registeret jobber med å få økt kunnskap om risikoen for å få covid-19, og om forløpet hos pasienter med diabetes som får en slik infeksjon. Svarene som kommer inn, vil bli sammenstilt med data som er i registeret fra før.

Månedens tema, desember: "Ikke la meg bli for kald"
1.desember 2021

Denne måneden har vi vært i arkivet og funnet en plakat som passer godt nå når vi er inne i den kalde årstiden. Prøvene som fraktes mellom laboratoriene må sendes og oppbevares forskriftsmessig, også med tanke på temperaturer!

Bruk Noklus diabetesskjema! Kanskje blir det iPad?
25.november 2021

Alle legekontor som sender inn data fra Noklus diabetesskjema til Norsk diabetesregister for voksne på 10 pasienter eller mer innen utgangen av 2021, er med i trekningen av en iPad! Dataene må være fylt ut i 2021.

"På innsiden": Svaret ligger i Noklus-kontrollen
16.november 2021

Hvis utsagnet "Noklus-kontrollen er på vei!" lyder kjent, er du trolig én blant 3500 deltakere i Noklus som mottar en hvit konvolutt med kontroller med jevne mellomrom. Men hva skjer med Noklus-kontrollen før den havner i konvolutten? Og hvorfor har denne lille beholderen så stor verdi? Vi inviterer igjen bak kulissene i Noklus.