Bruk Noklus diabetesskjema og vær med i trekningen av en iPad!

Bruk Noklus diabetesskjema! Kanskje blir det iPad?

Publisert 25. november 2021 - oppdatert 25. november 2021

Alle legekontor som sender inn data fra Noklus diabetesskjema til Norsk diabetesregister for voksne på 10 pasienter eller mer innen utgangen av 2021, er med i trekningen av en iPad! Dataene må være fylt ut i 2021.

Et effektivt hjelpemiddel i en travel arbeidshverdag

Noklus diabetesskjema er et elektronisk skjema for bruk i diabetesoppfølgingen på legekontoret, som fungerer som en huskeliste i forbindelse med diabetes årskontroll.

Anbefales årlig kontroll

Pasienter med diabetes anbefales en årlig kontroll av lipider (LDL, HDL, TG, KOLtotal), eGFR, HbA1c, blodtrykk, føtter, vekt, albumin-kreatinin ratio (AKR) og øyne (hvert annet år). Målet med undersøkelsene er å forebygge, samt å oppdage tidlig utvikling av diabetes senkomplikasjoner. Noklus diabetesskjema er en god hjelp for å følge opp disse pasientene, og kan bidra til å øke kvaliteten på diabetesoppfølgingen.

Skjemaet gir fastlegen en god oversikt og bidrar til en effektiv diabetes årskontroll. Flere legekontor involverer også medarbeider i å fylle ut deler av skjemaet før pasienten går inn til legen.

Tilbakemeldingsrapport til bruk i forbedringsarbeid

Alle fastleger som sender inn data til registeret mottar en årlig tilbakemeldingsrapport der data fra egen praksis sammenlignes med gjennomsnittet fra alle de andre praksisene som sender inn data. Rapportene gir god oversikt på kvalitet i egen praksis og er egnet til bruk i kvalitetsforbedringsarbeid lokalt.

Send inn data og vær med i trekningen av en iPad

Alle legekontor som sender inn data fra Noklus diabetesskjema til Norsk diabetesregister for voksne på 10 pasienter eller mer innen utgangen av 2021, er med i trekningen av en iPad! Dataene må være fylt ut i 2021.

Ulik innsendingspraksis for de ulike journalsystemene

  • For legekontor med Noklus diabetesskjema i Medrave (CGM allmenn og Webmed) skjer innsending automatisk etter hvert som man lagrer skjemaet.
  • For kunder med Infodoc og server i sky sendes data hver gang man har lagret et skjema og trykker på «send».
  • For Pridok vil også sending foregå fortløpende. Diabetesskjema for Pridok og Webmed er i pilot per november 2021 (send mail til noklus@noklus.no  dersom dere venter på diabetesskjema i Pridok og Webmed).
  • For øvrige journalsystem (System X, Infodoc med lokal server og CGM allmenn uten diabetesskjema i Medrave) sendes data for 2021 inn i januar 2022. Det kommer påminnelse om dette og informasjon om hvordan det gjøres i januar 2022.

Her finner du mer informasjon om Norsk diabetesregister for voksne

Sist oppdatert: 25.11.2021 13.31.24