"På innsiden": Svaret ligger i Noklus-kontrollen

"På innsiden": Svaret ligger i Noklus-kontrollen

Publisert 16. november 2021 - oppdatert 16. november 2021

Hvis utsagnet "Noklus-kontrollen er på vei!" lyder kjent, er du trolig én blant 3500 deltakere i Noklus som mottar en hvit konvolutt med kontroller med jevne mellomrom. Men hva skjer med Noklus-kontrollen før den havner i konvolutten? Og hvorfor har denne lille beholderen så stor verdi? Vi inviterer igjen bak kulissene i Noklus.

God analysekvalitet avhenger av mange faktorer

Skal man kunne stille en diagnose, må man kunne stole på prøvesvaret. Det er mye som spiller inn for å sikre god analysekvalitet, og mange muligheter til å trå feil. Feil kan oppstå før prøven tas, underveis i prøvetaking og etter prøvetaking. Det kan også oppstå feil dersom utstyret man bruker for å analysere prøven f.eks. er feil innstilt. Noklus-kontrollen er nøkkelen som gir oss svaret på om analysekvaliteten er god. Derfor er det lurt å ha en mulighet til med jevne mellomrom å få sjekket ut dette. Og her ligger hele poenget med Noklus-kontrollen. Noklus hjelper alle medisinske laboratorier med å sikre at analysekvaliteten er god ved å tilby deltakelse i ulike kontrollprogram for ulike analyser.

Liten beholder - stor verdi

Selv om kontrollen er liten, er svaret den inneholder av stor verdi. Og det står et helt lag bak fremstillingen av den, og alt arbeidet som gjøres før kontrollen havner i en postkasse nær deg. Dette laget holder hus ved Noklus hovedkontor i Bergen, seksjonen heter "Ekstern kvalitetssikring" og består av elleve bioingeniører, i tillegg til Pippi, Ramona og Frank. De tre sistnevnte kommer vi tilbake til.

Leder for seksjon for Ekstern kvalitetssikring, Anne Vegard Stavelin, forteller litt om arbeidet som ligger bak Noklus-kontrollen. "Vi som jobber ved denne seksjonen, har som hovedoppgave å planlegge og gjennomføre kontrollprogram. Slike kontrollprogram kalles ofte ekstern kvalitetssikring, derav navnet på vår seksjon. En viktig oppgave er å lage gode kontrollmaterialer som er så lik som mulig på prøvematerialet fra pasienter. Slike kontrollmaterialer kan være fullblod, serum, plasma, urin, avføring eller antigen, alt avhengig av hva som skal kontrolleres. Vi må lage store produksjoner av disse materialene slik at det er nok til alle våre cirka 3500 deltakere", forteller Anne.

Hvor får dere alt materialet fra?

"Noklus produserer en rekke ferske kontrollmaterialer. Det betyr at vi kaller inn pasienter med ulike sykdomstilstander, og tapper blod eller får urin fra dem. Siden kontrollene er ferske pasientlike materialer, produseres og sendes de med posten ofte samme dag som pasientene er tappet."

"Vi får også kontrollmaterialer utenfra. Vi har et godt samarbeid med Blodbanken ved Haukeland Universitetssykehus, som jevnlig forsyner oss med blod. Vi kjøper også materiell fra andre steder i Norge, og fra utlandet."

Dere tilbringer en del tid på laboratoriet?

Ja, vi tilbringer omtrent én til to dager i uken på laboratoriet, men størstedelen av arbeidet vårt er på kontoret foran pc-en.

Pippi, Ramona og Frank - vi hadde ikke klart oss uten

I forkant av en utsendelse, skrives det følgebrev som legges ved kontrollene. Brevene skrives ut og adresseres til de deltakerne som er påmeldt utsendelsen. Til å hjelpe oss med å legge brevene i konvoluttene (det er jo ganske mange), har vi vår kjære kollega Ramona, konvolutteringsmaskinen vår.

Samme dag som utsendelsen går fra i Bergen, er det stor aktivitet ved hovedkontoret. Hovedpersonen her er vår venninne på laben, pipetteringsmaskinen Pippi. Hun putter væske oppi små rør (Noklus-kontrollen), og skrur på korkene for oss. Vi kunne ikke klart oss uten. Men så må vi trå til igjen med manuelt arbeid, putte kontrollene oppi konvoluttene, og stifte sammen forhåndsfrankerte konvolutter. Frankeringsmaskinen Frank har fri når vi sender ut kontroller til våre deltakere i Norge, den jobben tar Posten for oss. Men skal kontrollene sendes til utlandet, trår frankeringsmaskinen Frank til. Vi har faktisk noen deltakere på Island og i Danmark.

Når hele prosessen over er i havn, sendes kontrollene til deltakerne våre, som analyserer kontrollene og rapporterer svaret til oss.

Tre av våre gode kollegaer ved seksjon for ekstern kvalitetssikring.
Fra venstre: Berit Oddny Riksheim, Gro Gidske og Wenche Sletbakk Vie ved pipetteringsmaskinen Pippi.

Hva har disse kontrollprogrammene å si for våre deltakere?

"Programmene gir våre deltakere en mulighet til å holde kontroll på analysekvaliteten sin. Når de analyserer kontrollene og rapporterer svaret til oss, gir vi dem en tilbakemelding i form av en rapport, med vurdering av hvor riktig svaret var, og om det eventuelt er behov for oppfølging", forteller Anne. "Vi kan altså avdekke feil hos den enkelte deltaker, og gjøre dem oppmerksom på dette slik at de får rettet opp feilen. Vurderingen blir gitt som «Meget god», «Akseptabel» eller «Dårlig», og de sistnevnte blir fulgt opp av en av våre laboratoriekonsulenter."

Databearbeiding og statistisk analyse

"Når svarene fra deltakerne er kommet inn, består hverdagen for en stor del av databearbeiding og statistisk analyse, lage kurver og tabeller, og skrive rapport over resultatene. Vi bruker en del tid å besvare telefoner fra deltakerne våre, og har også kontakt med industrien, med de som selger og produserer de ulike analyseinstrumentene", sier Anne.

Bidrar til å holde oversikt over analysekvaliteten i Norge

Anne forteller videre at de lager omfattende rapporter fra hver kontrollutsendelse, som beskriver hvor gode de ulike analyseinstrumentene er. "Disse rapportene blir også brukt av IVD-industrien (In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr) til å forbedre produktene sine. Vår seksjon bidrar også til at myndighetene og fagmiljøet kan holde oversikt over analysekvaliteten ved medisinske laboratorier i Norge."

Pandemien ga oss mer å gjøre

"Da Norge stengte ned, valgte Noklus å opprettholde alle kontrollutsendelsene fordi vi mente det var viktig at laboratoriene fikk kontrollert sine analyser i denne tiden. Siden de fleste ansatte ved Noklus hovedkontor hadde hjemmekontor, ble det større arbeidsbelastning på vår seksjon for å få ut kontrollene. I tillegg har vi opprettet to nye kontrollprogram i denne tiden, bl.a. et program for SARS-CoV-2 antigen hurtigtester", avslutter Anne.

Her kan du lese mer om ekstern kvalitetssikring.

Sist oppdatert: 16.11.2021 14:27:34