Elektronisk spørreundersøkelse om covid-19 hos personer med diabetes

Elektronisk spørreundersøkelse om covid-19 hos personer med diabetes

Publisert 10. desember 2021 - oppdatert 10. desember 2021

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes. Registeret jobber med å få økt kunnskap om risikoen for å få covid-19, og om forløpet hos pasienter med diabetes som får en slik infeksjon. Svarene som kommer inn, vil bli sammenstilt med data som er i registeret fra før.

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som skal bidra til å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret danner også et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Registeret er blitt reservasjonsbasert, og er i stadig fremvekst. Det er nå data på nærmere 100 000 personer med diabetes i registeret.

Her kan du lese mer om Norsk diabetesregister for voksne.

Sist oppdatert: 10.12.2021 11:05:36