Aktuelt fra Noklus

"På innsiden" - En laboratoriekonsulents hverdag
15.oktober 2021

Deltakerne våre i primærhelsetjenesten assosierer nok Noklus-navnet først og fremst med laboratoriekonsulentene våre. Ikke så rart, siden det er laboratoriekonsulentene ved de lokale Noklus-kontorene rundt i landet som har den tetteste kontakten med dem. Men hvordan jobber en laboratoriekonsulent?

Forslag om å avvikle bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet for 2022
13.oktober 2021

Det er i statsbudsjettet for 2022 foreslått å avvikle en bevilgning på 7,8 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet. Målet i prosjektet har vært å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, før overgang til deltakelse til selvkost, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Hvis bevilgningen blir avviklet, vil 10 av 19 tidligere fylker motta bare delvis, eller ikke motta, noen subsidiert kompetanseheving på hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Det vil resultere i en betydelig skjevfordeling når de resterende fylkene nå selv må betale for noe andre har fått gratis.

Ny SKUP-rapport: Actiste
11.oktober 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra en utprøving av blodsukkerapparatet Actiste.

Ærespris til overlege Pål Arne Jenum
8.oktober 2021
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) har tildelt Pål Arne Jenum ærespris for hans over 40-årige innsats innen fagfeltet. Noklus er stolt over å ha Pål Arne med på laget. Han er ansatt i en 20 % stilling som overlege i Noklus, for å styrke vårt arbeid innen mikrobiologi. Vi gratulerer!