Ærespris til overlege Pål Arne Jenum

Ærespris til overlege Pål Arne Jenum

Publisert 8. oktober 2021 - oppdatert 11. oktober 2021

Illustrasjon: Noklus/Shutterstock

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) har tildelt Pål Arne Jenum ærespris for hans over 40-årige innsats innen fagfeltet. Noklus er stolt over å ha Pål Arne med på laget. Han er ansatt i en 20 % stilling som overlege i Noklus, for å styrke vårt arbeid innen mikrobiologi. Vi gratulerer!

.

Statuttene for æresprisen

I statuttene for æresprisen står det: "Legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi tildeles en norsk infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog som gjennom forskning eller praktisk arbeid gjør en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, diagnostikk og/eller behandling av infeksjonssykdommer i Norge eller i utlandet."

En mikrobiologisk reise

Pål Arne Jenum startet sin mikrobiologiske reise for over 40 år siden, og hans virke har gjennom årene spent over mange fagfelt innen mikrobiologien. Siden starten på karrieren i 1977, har han fått erfaring med meningokokk B-epidemien, Norges siste Rubella-epidemi og utbrudd av difteri. I 1985 ble han spesiallege i virologi og arbeidet da med aids og HIV-diagnostikk. I 1987 ble han assisterende overlege i infeksjonsserologi, og arbeidet bl.a. med Lyme disease (borrelia), syfilis, yersinia, meningokokker og spesielt toxoplasmose (doktoravhandling i 1999). I 2002 gikk han over til stillingen som seksjonsoverlege ved Bærum sykehus. Her gikk han fra forskning og referansefunksjoner ved Folkehelseinstituttet til «allmennpraktiserende» mikrobiolog, dominert av bakteriologisk diagnostikk, resistensbestemmelse og rådgivning. Her fikk han nye utfordringer med blant annet økning i MRSA-forekomst og chlamydia blant skoleelever. Han veiledet også flere PhD-kandidater frem til doktorgrad, blant annet med tema omkring multiresistente tarmbakterier (ESBL).

Pål Arne Jenum har vært første- eller medforfatter i cirka 100 fagfellevurderte publikasjoner. Han ble utnevnt til professor ved Universitetet i Oslo i 2013. Han er godkjent teknisk bedømmer for Norsk Akkreditering (NA) og har vært sentral i fagmiljøet omkring kvalitetssikring av laboratorievirksomheten.

Stor anerkjennelse

Pål Arne Jenum (bildet) er takknemlig og stolt over prisen. "Det er klart at det å bli foreslått og så utvalgt av Stipend- og priskomiteen, er en stor ære og en anerkjennelse av mine bidrag innen faget gjennom over 40 år," sier Pål Arne Jenum.

"Men mitt virke er ikke over! Min stilling i Noklus er interessant og givende på flere områder, men ikke minst har covid-19-pandemien gitt mikrobiologiske laboratorieutfordringer, og mine oppdrag for NA gir meg fortsatt bred kontaktflate mot det medisinsk mikrobiologiske miljøet i landet. Enn så lenge tenker jeg fortsette med dette."

Noklus gratulerer Pål med prisen, og vi er glad og stolt over å ha ham som medarbeider. Det betyr utrolig mye, spesielt når det gjelder Noklus' aktivitet innen mikrobiologi. Selv om Pål ikke har vært ansatt så lenge i Noklus, har han fått utrettet mye i den tiden han har vært her. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Sist oppdatert: 11.10.2021 09.29.49