På innsiden: En laboratoriekonsulents hverdag

"På innsiden" - En laboratoriekonsulents hverdag

Publisert 15. oktober 2021 - oppdatert 19. oktober 2021

Deltakerne våre i primærhelsetjenesten assosierer nok Noklus-navnet først og fremst med laboratoriekonsulentene våre. Ikke så rart, siden det er laboratoriekonsulentene ved de lokale Noklus-kontorene rundt i landet som har den tetteste kontakten med dem. Men hvordan jobber en laboratoriekonsulent?

For å få svaret på dette, tok vi kontakt med Anne-Lise Ramsvig, som er seksjonsleder for "Kurs og veiledning". Som seksjonsleder er hun medlem av ledergruppen i Noklus, og fungerer som en rådgiver for ledelsen i saker som angår arbeidet ved de 22 lokalkontorene. Hun arbeider mye med tilrettelegging for de 56 laboratoriekonsulentene som jobber i Noklus, og bistår med faglige hjelpemidler og retningslinjer for arbeidet deres. I tillegg jobber Anne-Lise selv som laboratoriekonsulent i Skien, og hun forteller entusiastisk hvordan en arbeidshverdag for en laboratoriekonsulent kan være.

Anne-Lise Ramsvig
Seksjonsleder Kurs og veiledning, Noklus

Svært varierte arbeidshverdager

"En laboratoriekonsulents hverdag er veldig variert, og blir på den måten aldri kjedelig. Nå tenker jeg først og fremst på hvordan det var før pandemien, for arbeidshverdagen vår ble jo selvsagt påvirket av den. På en typisk dag ved det lokale Noklus-kontoret kan en sitte og ringe for å gi oppfølging til en deltaker eller for å tilby besøk eller kurs. Samtidig er kollegaen kanskje i ferd med å skrive ut de siste dokumentene, for så å pakke og dra på veiledningsbesøk", forteller Anne-Lise (bildet).

Planlegger oppfølging av deltakerne

"Laboratoriekonsulentene jobber svært selvstendig, og har selv ansvaret for å planlegge oppfølging av deltakerne i sitt område. Dette gjøres på ulikt vis, men vi har noen overordnede retningslinjer å forholde oss til", forteller Anne-Lise Ramsvig. "Når vi planlegger tilbudet til den enkelte deltaker, tar vi utgangspunkt i hvilken type deltaker det er (legekontor, sykehjem, hjemmetjeneste etc.), hvor mange ansatte de har, og hvilket behov de har for oppfølging. Det er viktig for laboratoriekonsulentene å tilpasse opplegget til deltakers ønske og behov."

Holder alt fra små til mellomstore og større kurs

Noklus er blant landets største kursarrangører innenfor helse, og det å arrangere større og mindre kurs for ulike typer deltakere er blant laboratoriekonsulentenes hovedoppgaver. "Vi arrangerer både små, mellomstore og større kurs for våre deltakere. Det kan være et lunsjbesøk på et legekontor, med en lege og en helsesekretær til stede, det kan være en internundervisning for 30 sykepleiere ved et sykehjem, eller det kan være et større kurs som samler flere deltakere i regionen. Opplegget kan være en blanding av repetisjon, praktiske øvelser og ny kunnskap", forteller Anne-Lise.

Årets tema

"Noklus har gjerne utvalgte tema (årets tema) som vi fokuserer litt ekstra på i en periode (1-2 år), og da vil dette temaet belyses overfor deltakerne i hele landet. For tiden er det «blod i avføring» som er årets tema, og det vil det naturlig nok være viet plass til i kursene laboratoriekonsulentene holder, og i øvrig kontakt med deltakerne våre. I løpet av kursene er vi også innom pre- og postanalytiske tema, det vil si pasientforberedelse, prøvetaking og prøvebehandling".

Foredrag og deltakelse med stand

Laboratoriekonsulentene bidrar gjerne som foredragsholdere på ulike konferanser med ulike laboratoriefaglige tema, og står gjerne på stand på for eksempel Primærmedisinsk uke, Nidaroskongressen eller under Arendalsuka. I tillegg deltar mange av våre laboratoriekonsulenter i tverrfaglige fora internt i Noklus.

Noklus arbeider for å bedre kvaliteten 
ved
den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge

 

Følger opp resultater fra eksterne kontroller

Når deltakerne mottar eksterne kontroller fra hovedkontoret i Bergen, blir kontrollene analysert og resultatene registrert inne på Noklus "Min side". Når svarrapporten foreligger, står laboratoriekonsulentene klare til å følge opp sine deltakere ved spørsmål knyttet til denne. "Laboratoriekonsulentene kontakter dem som får dårlige resultater, slik at de sammen kan se om de finner årsaken til disse resultatene", forteller Anne-Lise.

På turné rundt til deltakerne

Når vi skal fortelle om laboratoriekonsulentens hverdag, kommer vi ikke utenom de ulike geografiske utfordringene vi har i landet vårt. Å planlegge besøk hos deltakerne er et stor puslespill. Dette er avhengig av både klima og geografi, alt etter hvor i landet laboratoriekonsulenten jobber, om de jobber i byer, eller på mindre steder, og ikke minst hvilken tid på året det er.

Én laboratoriekonsulent i sør kan en vårdag ta sykkelen fatt for å komme seg rundt og besøke flere av sine deltakere, mens en annen laboratoriekonsulent gjerne må ta ferger og bruke dagevis og mange kjøretimer for å komme rundt til noen få deltakere.

Det skal lite til for å forrykke hele opplegget, en punktering, en stengt fjellovergang eller en innstilt ferge, kan være nok til at flere besøk må utsettes eller avlyses. 

For laboratoriekonsulentene som skal besøke deltakere i Finnmark, er fly faktisk eneste alternativ. Ellers er en kombinasjon av fly og bil enten eneste mulighet, eller en måte å korte ned reisetiden flere steder i landet. Kuling og storm spør ikke om laboratoriekonsulentens reiseplaner, de er en del av hverdagen på både fly-, bil og båtturer.

Så en typisk arbeidsdag for en laboratoriekonsulent lar seg vanskelig definere, men en ting som er felles for alle laboratoriekonsulentene er at de setter stor pris på den tette kontakten med deltakerne. "Vi legger vekt på å gi like god service til alle, uansett geografiske avstander", sier Anne-Lise.

Laboratoriekonsulenten legger ut på turné fra Bodø nordover mot Leknes. Bilen får seg en luftetur.

Laboratoriekonsulenten legger ut på turné fra Bodø nordover mot Leknes. Bilen får seg en luftetur.

Pandemiens innvirkning på vår hverdag

"Da pandemien var et faktum, stengte en del av vår virksomhet ned. Utsendelser av Noklus-kontroller ble opprettholdt, men store, planlagte kurs måtte utsettes, og mindre, lokale kurs, ble avlyst. Det var heller ikke anledning for laboratoriekonsulentene å komme på besøk hos deltakerne. Mange av oss flyttet til hjemmekontor. I kontakten med deltakerne gikk vi over til å bruke telefon, e-post og videomøter. Vi la vekt på å vise at vi var til stede, og at vi ønsket å hjelpe innenfor de begrensningene som var gjeldende. Vi anbefalte sterkt bruk av våre mange e-læringskurs", sier Anne-Lise.

Camilla Aker ved Noklus Oslo (bildet) var en av mange laboratoriekonsulenter i Noklus som jobbet en del hjemmefra under pandemien.

Opplæring av personell som skulle utføre prøvetaking og hurtigtesting
Mens kolleger ved hovedkontoret i Bergen kastet seg rundt og satte i gang utprøvinger av covid-19 antistoff- og antigen hurtigtester, bidro laboratoriekonsulentene ved kommunenes eller sykehusenes teststasjon for covid-19. "Vi hadde opplæring av personell som skulle utføre prøvetaking og hurtigtesting", forteller Anne-Lise.

Utarbeiding av prosedyrer til hurtigtester og covid-19 e-læringskurs
Det er laboratoriekonsulentene som skriver laboratorieprosedyrene som finnes på «Min side», og dette er et omfattende og tidkrevende arbeid. Men da Helsedirektoratet henvendte seg til oss for å få utarbeidet nye prosedyre til hurtigtester, da ble annet arbeid lagt til side og aktuelle laboratoriekonsulenter satte i gang med skriving og korte høringsrunder.

I denne perioden ble det også utarbeidet flere e-læringskurs, og også her var det laboratoriekonsulenter som jobbet med disse.

Gradvis tilbake til normalen

"Nå som samfunnet har åpnet opp igjen, blir det mange gledelige gjensyn med deltakerne våre. Kurskalenderen er fylt opp, og laboratoriekonsulentene gleder seg over at arbeidshverdagen kommer tilbake til det normale", avslutter Anne-Lise.

Sist oppdatert: 19.10.2021 15:00:02