Aktuelt fra Noklus

Noklus kan ikke godkjenne - men vi anbefaler gjerne
23.august 2022

Vi har sett formuleringen "Noklus-godkjent" brukt i reklame og markedsføring. Denne formuleringen er feil. Noklus er ingen godkjenningsinstans, men vi gir forsknings- og kunnskapsbaserte råd og anbefalinger innen ulike sider ved medisinsk laboratorievirksomhet.

Månedens tema, august: "Lærer vi av våre feil?"
1.august 2022

Kvalitetsforbedring er en evig runddans, der vi alltid kan strekke oss mot å bli bedre. Derfor passer det med en liten reprise av en "Månedens tema" - plakat som handler om nettopp dette. Hvordan følger vi opp feil i praksisen?  

Månedens tema, juli: "Drukner dere i papirer?"
1.juli 2022

Flyter det med utdaterte papirer på kontoret? Det meste av informasjonen som kommer fra Noklus er nå elektronisk, så kanskje dere kan bruke rolige stunder i sommer til å rydde vekk gamle prosedyrer og utdatert informasjon på papir? 

Aktuelle ressurser ved opplæring av sommervikarer
23.juni 2022

Sommervikarene er på vei ut til blant annet legekontor og sykehjem i hele landet, og mange av dem har mye nytt å sette seg inn i. Opplæring er viktig for å sikre faglig forsvarlighet og gjøre dem trygge i jobben. Som deltaker i Noklus har dere tilgang til nyttige hjelpemidler som kan brukes ved opplæring i laboratoriearbeidet.