Aktuelt fra Noklus

Prioriterer tid til e-læringskurs
9.mai 2022

På Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) ved Aker sykehus i Oslo har de laget et eget opplæringssystem for alle nyansatte, som blant annet inneholder opplæring i laboratoriearbeid. Alle sykepleiere som jobber på de tre KAD-avdelingene må beherske venøs- og kapillær blodprøvetaking, i tillegg til analysering av CRP, glukose og urinstrimmel. For å oppnå dette bruker de blant annet Noklus sine e-læringskurs og laboratorieprosedyrer.

Ny SKUP-rapport: Cobas b 101 for måling av HbA1c
6.mai 2022

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport: SKUP/2022/129. Rapporten er fra en utprøving av Cobas b 101 for måling av HbA1c.

 

Rapporten fra årets preanalytiske spørreundersøkelse er nå tilgjengelig
5.mai 2022

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. På denne måten kan vi få nyttig informasjon om rutiner og kunnskap om den pre- og postanalytiske delen av prøveprosessen. I år var tema blodprøvetaking.

Ledig stilling som laboratoriekonsulent - Vestre Viken
4.mai 2022

Vi har en ledig stilling som laboratoriekonsulent i 70 % i Vestre Vikens område, med hovedtyngde i Bærum. I tillegg har vi ledig et vikariat i 30 %, i første omgang ut 2022. Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Vestre Viken.