Rapporten fra årets preanalytiske spørreundersøkelse er nå tilgjengelig

Rapporten fra årets preanalytiske spørreundersøkelse er nå tilgjengelig

Publisert 5. mai 2022 - oppdatert 5. mai 2022

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. På denne måten kan vi få nyttig informasjon om rutiner og kunnskap om den pre- og postanalytiske delen av prøveprosessen. I år var tema blodprøvetaking.

"Sammen for god kvalitet" 

En prøveprosess kan deles i tre deler; preanalytisk, analytisk og postanalytisk. Noklus ønsker å bidra til å kvalitetssikre hele prøveprosessen, både det som skjer før, under og etter selve analyseringen av laboratorieprøver. Den analytiske delen blir kvalitetssikret ved hjelp av analytiske kvalitetskontroller; både de interne kvalitetskontrollene som en kjøper selv, og de eksterne kontrollene som Noklus sender ut. 

For å kvalitetssikre den pre- og postanalytiske delen har Noklus valgt å sende ut en årlig spørreundersøkelse med utvalgte tema. Ved å stille spørsmål og innhente svar om de pre- og postanalytiske delene av prøveprosessen, får vi kjennskap til om det er deler av prosessene vi må fokusere ekstra på i vår kommunikasjon ut mot deltakerne våre.

Samtidig får deltakerne våre mulighet til å forbedre sine egne pre- og postanalytiske rutiner, ettersom de får en rapport med tilbakemelding på egne svar, med gjeldende retningslinjer og anbefalinger. Deltakere som ikke svarer får en anonymisert rapport som de kan bruke i sitt forbedringsarbeid.  

På denne måten kan vi sammen forbedre kvaliteten på det pre- og postanalytiske arbeidet!

Tema for årets undersøkelse var blodprøvetaking

Primært handlet denne undersøkelsen om veneprøvetaking, men de av deltakerne våre som ikke utfører veneprøvetaking selv, fikk spørsmål om kapillær prøvetaking. 

Av de 2937 deltakerne som mottok undersøkelsen, fikk vi komplette svar fra cirka 1 190 deltakere, derav cirka 90 deltakere besvarte undersøkelsen som omhandlet kapillær prøvetaking. 

Noen funn fra undersøkelsen om venøs prøvetaking

Vi ser at stadig flere har fokus på korrekt ID-sikring av pasienten, selv om fortsatt 5 % svarer at de ikke kontrollerer navn/fødselsdato/-nummer dersom pasienten er kjent. 

Resultatene viser at det stort sett er gode rutiner for at staseslange ikke skal sitte på mer enn ett minutt, og at prøverør blandes 4-10 ganger etter fylling. 

Det som peker seg ut som et forbedringspunkt, er at 24 % svarte at de aldri/sjelden blander EDTA-rør (lilla kork) opp igjen rett før analysering. Deltakerne har fått kommentar om at ved henstand må dette røret blandes opp igjen før analysering.

En del (13 %) analyserer alltid/ofte blodprøver som ikke er fylt til nivåmerket. Disse deltakerne har fått kommentar om at prøverør med tilsetningsstoffer kan få feil fortynning og analyseresultat dersom mengde blod i røret blir for lite.

Noen funn fra undersøkelsen om kapillær prøvetaking 

64 % av dem som besvarte den kapillære delen av undersøkelsen oppgir at de velger lansett/stikkedybde ut fra pasient/analyse. De 31 prosentene som svarer at "de ikke gjør dette / bruker samme lansett/stikkedybde til alle / bruker det de har", bør se på sine rutiner for kapillær prøvetaking. Alle deltakere har fått tilbakemelding om at det skal velges lansett med liten stikkedybde til glukose og at det må velges lansett som sikrer god blødning ved måling av PT-INR og til Hb dersom denne må tas kapillært. 

Det er flott at 75 % av dem som svarte sier at kapillær prøvetaking inngår i opplæringsplanen deres. 

Hvordan ble dine resultater? 

Deltakere i Noklus kan lese sine tilbakemeldinger ved å logge seg inn på "Min side" og åpne Innboks. De som ikke besvarte undersøkelsen har fått en anonymisert resultatrapport fra venøs prøvetaking. 

Les tilbakemeldingene som er gitt i rapportene og bruk dem til kvalitetsforbedring i egen virksomhet!

Sist oppdatert: 05.05.2022 13:31:19