Prioriterer tid til e-læringskurs!

Prioriterer tid til e-læringskurs

Publisert 9. mai 2022 - oppdatert 9. mai 2022

På Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) ved Aker sykehus i Oslo har de laget et eget opplæringssystem for alle nyansatte, som blant annet inneholder opplæring i laboratoriearbeid. Alle sykepleiere som jobber på de tre KAD-avdelingene må beherske venøs- og kapillær blodprøvetaking, i tillegg til analysering av CRP, glukose og urinstrimmel. For å oppnå dette bruker de blant annet Noklus sine e-læringskurs og laboratorieprosedyrer.

Alle nyansatte får utdelt opplæringsplan ved oppstart

Den kommunale døgnenheten har laget et eget opplæringssystem som er implementert i deres lokale kompetansesystem i avdelingen. Alle nyansatte får et «nyansatthefte» når de starter hos dem. Heftet inneholder en opplæringsplan, som skal gjennomføres sammen med en fadder de første seks ukene.

Den teoretiske delen av opplæringen i laboratoriearbeid dekkes av e-læringskurs og prosedyrer fra Noklus. Den praktiske delen gjennomføres ved intern opplæring med erfarne kolleger som veiledere.

Fokus på god opplæring i blodprøvetaking

Ett av punktene på opplæringsplanen er opplæring i blodprøvetaking, både kapillær og venøs. Cathrine Larsen, fagsykepleier ved KAD, forteller at alle må ta e-læringskursene om blodprøvetaking og lese analyseprosedyren først.

«Deretter skal alle gjennomføre ti selvstendige prøvetakinger med fadder til stede, for å sikre at de følger prosedyren. De får også opplæring i utfylling av rekvisisjon, pakking og forsendelse, og oppfølging av prøvesvar», sier Cathrine.

Hun forteller også at det prioriteres høyt å sette av tid til gjennomføring e-læringskursene. Spesielt prioriteres venøs blodprøvetaking, fordi det tas mange prøver og sykepleierne må kunne jobbe selvstendig.

Bilde: Denne flotte gjengen jobber ved KAD ved Aker sykehus. Fra venstre: Viktoria Ingvaldsen, Cathrine Larsen, Pia Marie Lorentsen Hagander og Elif Kayacan-Koyuncu

Et godt system sikrer lik opplæring til alle

Andre punkter på opplæringsplanen er e-læringskursene «CRP i sykehjem» og «Urinveisinfeksjon og laboratorieundersøkelser i sykehjem». I tillegg får de gjennomgang av analyseprosedyrer, praktisk opplæring i analysering av CRP og glukose, og de utfører kvalitetskontroller på analyseinstrumentene.

«Ved å ha et godt system som følges i praksis, sørger vi for at alle får samme opplæring. Det er både ressursbesparende og god kvalitetssikring. Samtidig får vi innført lokale rutiner raskere», fastslår fagsykepleier Cathrine Larsen.

Dokumenterer opplæringen elektronisk

Opplæringen blir registrert i en elektronisk kompetanseplan, som gir arbeidsgiver god oversikt og dokumentasjon på kompetanse. På denne måten oppfyller de kravet om oversikt over kompetansen, som stilles i «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten».

Jeg oppfordrer andre KAD-enheter, sykehjem og andre helseinstitusjoner til å få satt opplæring i laboratoriearbeid i system, og ta i bruk de hjelpemidler som allerede finnes. Bruk «Min side» på www.noklus.no som et hjelpemiddel til å sikre lik opplæring til alle nyansatte.

Fagsykepleier Cathrine Larsen

Flere og flere har fått øynene opp for Noklus sine e-læringskurs

KAD-enheten ved Aker sykehus er en av mange deltakere i Noklus som benytter seg av våre e-læringskurs. Vi ser at stadig flere får øynene opp for kursene våre. Bare i år er det utstedt mer enn
7 500 kursbevis på landsbasis. Totalt i fjor ble det sendt ut nesten 24 000 kursbevis.

Kursene om venøs og kapillær prøvetaking er stadig populære, og disse er de oftest gjennomførte kursene hittil i år. Kursene «CRP» og «Urinveisinfeksjon og laboratorieundersøkelser» følger tett etter i popularitet.

Alle deltakere i Noklus har tilgang til e-læringskursene via «Min side».

Foto: Noklus/Shutterstock

Foto: Noklus/Shutterstock

Sist oppdatert: 09.05.2022 12:30:00