Ny SKUP-rapport: Cobas b 101 for måling av HbA1c

Ny SKUP-rapport: Cobas b 101 for måling av HbA1c

Publisert 6. mai 2022 - oppdatert 26. september 2023

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport: SKUP/2022/129. Rapporten er fra en utprøving av Cobas b 101 for måling av HbA1c.

 

Beregnet for profesjonell bruk

Cobas b 101 er et system for måling av hemoglobin A1c (HbA1c), C-reaktivt protein (CRP) og lipidpanel. Systemet er beregnet for profesjonell bruk.

Nøytral vurdering

Rapporten gir en nøytral vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til cobas b 101 i bruk under reelle forhold i primærhelsetjenesten.

SKUP vil takke personalet ved Øyrane legekontor og Varden legekontor i Bergen for gjennomføring av det praktiske arbeidet med utprøvingen.

Instrumentet er tidligere blitt utprøvd under både reelle og optimale forhold på HbA1c (SKUP/2020/117), CRP (SKUP/2020/116) og lipidpanel (SKUP/2020/118).

På SKUPS hjemmeside www.skup.org kan du finne et kort sammendrag fra utprøvingen.
Her finner du også oversikt over pågående utprøvinger og publiserte SKUP-rapporter.

Sist oppdatert: 26.09.2023 09:38:22