Opplæring av sommervikarer

Aktuelle ressurser ved opplæring av sommervikarer

Publisert 23. juni 2022 - oppdatert 23. juni 2022

Sommervikarene er på vei ut til blant annet legekontor og sykehjem i hele landet, og mange av dem har mye nytt å sette seg inn i. Opplæring er viktig for å sikre faglig forsvarlighet og gjøre dem trygge i jobben. Som deltaker i Noklus har dere tilgang til nyttige hjelpemidler som kan brukes ved opplæring i laboratoriearbeidet.

Ved å logge inn på "Min side" finner dere flere nyttige hjelpemidler nå som ferievikarene gjør sitt inntog. Hva med å dele ut opplæringsplanen til dem, og gi dem ansvar for egen læring? 

Vi gir dere her en oversikt over hvordan dere kan bruke de ressursene dere har tilgjengelig på "Min side". 

Opplæringsplan

Under menyknappen "Opplæring og kompetanse. Dokumenter" finner dere en opplæringsplan i laboratoriearbeid. Dette er en systematisk plan over hva nyansatte bør gjennom, og det blir en dokumentasjon på kompetansen ved at man signerer og daterer. Det som den nyansatte trenger av e-læringskurs og prosedyrer, finnes på "Min side". Leder kan dermed gi den nyansatte ansvar for egen læring og utfylling av planen, men må selvsagt planlegge for at den nye får praktisk trening med en erfaren kollega. 

Gjør som 66 % av våre deltakere allerede har gjort:
Last ned opplæringsplanen fra "Min side". 


E-læringskurs

Noklus sine e-læringskurs består av både teori, filmer og pasienthistorier der kursdeltaker må svare på spørsmål underveis. Vi har ulike kurs for ulike målgrupper, og tema for kursene er venøs og kapillær blodprøvetaking, CRP, glukosemåling, laboratorieprøver og prøvetaking ved covid-19, laboratorieprøver ved infeksjoner, urinveisinfeksjon og laboratorieundersøkelser, samt kurset "Kvalitetsarbeid". 

Kursene ligger under menyknappen "E-læringskurs" og den som skal ta kurset må først legge inn sin egen e-postadresse før alle kursene blir synlige. Etter gjennomført og bestått kurs får en tilsendt kursbevis. Dette blir også liggende i "Kursbevis arkiv" slik at den ansatte finner det igjen ved neste innlogging. 

Bare i år er det utstedt mer enn 11 600 kursbevis på landsbasis. Totalt i 2021 ble det sendt ut nesten 24 000 kursbevis. 

Se brosjyre med fullstendig liste over våre e-læringstilbud

Laboratorieprosedyrer

Før en starter med analysering av pasientprøver, bør det være et minimumskrav at ansatt har lest gjennom prosedyren for aktuelle analyseinstrumenter. Oversiktlige prosedyrer til de fleste analyseinstrumenter finnes under menyknappen "Laboratorieprosedyrer". I oversikten får virksomheten opp de analyseinstrumenter den er registrert med hos Noklus.

Når den nyansatte har lest gjennom prosedyren, må det legges til rette for at vedkommende får analysere intern analytisk kvalitetskontroll, og deretter pasientprøve, med en erfaren kollega. 

I tillegg til disse analyseprosedyrene har vi også prosedyrer for blod- og urinprøvetaking og om analytiske kvalitetskontroller. Det finnes også egne teorikapitler om den kliniske bruken av pasientnære analyser og om kvalitetsarbeid i laboratoriet. 

Vinn-vinn-situasjon

Ved å ta i bruk opplæringsplanen og gjennomføre de e-læringskurs og lese de prosedyrer som er aktuelle, vil sommervikarene kunne ta ansvar for egen læring og være rustet til å ta fatt på laboratoriearbeidet. Leder får dokumentasjon på gjennomgått kompetanse. Og sist, men ikke minst, pasientsikkerheten blir ivaretatt. 

Sist oppdatert: 23.06.2022 10:53:37