Rekordhøy deltakelse på Noklus-kurs i 2022

Rekordhøy deltakelse på Noklus-kurs i jubileumsåret

Publisert 21. desember 2022 - oppdatert 21. desember 2022

Rundt 10 000 personer har deltatt på kurs arrangert av Noklus i år. Dette er ny rekord, og vi tror vi vet noe av grunnen til det. Folk har blant annet vært spesielt ivrige etter å komme på kurs igjen etter to år med pandemi. Men vi har sett litt nærmere på det, og det er ikke den eneste forklaringen.

Flere og større kurs, samt nye deltakere

Noklus har arrangert flere og større kurs enn tidligere år, noe som er en bevisst satsning fra Noklus sin side. Nye deltakere har også kommet til, spesielt fra hjemmetjenesteenheter. Det bidrar jo også til økt kursaktivitet. Fra utgangen av 2019 og frem til i dag har Noklus hatt en økning i antall deltakere på 100. Når det gjelder antall deltakere på kurs i løpet av et år, var den forrige rekorden fra 2019 på 7100 kursdeltakere. Mens vi i år lander på rundt 10 000 kursdeltakere.

Stor pågang og venteliste for å komme på kurs

Iveren etter å komme på kurs igjen etter to år med pandemi, har ikke latt seg skjule. Det har Line Nygård Nilsen, en av våre laboratorierådgivere ved Noklus-kontoret i Trondheim, erfart. Sammen med sine kolleger har hun arrangert flere kurs og gitt flere undervisninger i år enn tidligere år. Hun har merket seg at folk er veldig fornøyde med å komme på kurs igjen. Allerede i april i år, ikke lenge etter at Norge åpnet opp igjen, skulle Noklus-kontoret i Trondheim, sammen med kollegene i Noklus Innlandet, arrangere sitt tradisjonelle Røros-kurs, et emnekurs i laboratoriemedisin som retter seg mot leger og medarbeidere på legekontor.

"Vi arrangerer Røros-kurs hvert tredje år, og nå, rett etter pandemien, var vi veldig spente på om vi fikk nok deltakere. Men det gjorde vi! Vi måtte faktisk opprette venteliste, og alle fikk dessverre ikke plass. Men de 160 som fikk plass på kurset, var ivrige etter å lære noe, og også etter det å treffe likesinnede. Det var veldig kjekt å se", sier Line.

Line mener også å kunne lese mellom linjene i kursevalueringene at folk er glade for å komme på kurs igjen. "Vi ser at vi får ekstra gode tilbakemeldinger i kursevalueringene. Så, ja, folk er tydeligvis fornøyde med å komme på kurs."

Holder alt fra små til mellomstore og større kurs

Noklus har over 3600 ulike deltakere, og er blant landets største kursarrangører innenfor helse. Etter to år med kontakt med deltakerne per telefon, digitale møter og webinarer, syns Line at det er veldig fint å holde kurs ute igjen. "Jeg syns jo det å holde kurs er en spesielt givende del av jobben min som laboratorierådgiver. Det å få tilbakemelding på at vi har gjennomført et godt kurs, at vi har bidratt til at de har fått økt sin kompetanse, som igjen gir bedre kvalitet på det laboratoriearbeidet som utføres, er stimulerende."

Pandemien synliggjorde laboratoriefaget

Sjelden har vel laboratoriefaget blitt så mye omtalt i media som under pandemien. Alle problemstillingene knyttet til antistoff- og antigentester løftet frem laboratoriefaget, og viste hvor viktig det er. Ikke bare innen fagmiljøene, men også hos folk flest.

Noklus var også oftere i nyhetsbildet enn vanlig, særlig fordi vi bidro med utprøvinger av ulike hurtigtester. Vi bidro også med mye annet under pandemien, det kan du lese mer om i dette intervjuet med leder Sverre Sandberg "Noklus feirer 30-årsjubileum".

Kanskje mediedekningen og økt fokus på laboratoriefaget også har bidratt til økt interesse for kurs?

Økt kunnskap = bedre kvalitet på laboratorievirksomheten

Det er altså flere grunner til at vi har satt ny rekord i antall kursdeltakere i år, men vi i Noklus er uansett svært glade for at så mange har funnet veien til kurs. På den måten får vi spredd kunnskapen vår til så mange som mulig, slik at vi sammen løfter kvaliteten på laboratorievirksomheten i landet vårt. Det vet vi har veldig stor betydning.

Sist oppdatert: 21.12.2022 09:31:44