Noklus feirer 30-årsjubileum!

Noklus feirer 30-årsjubileum!

Publisert 7. september 2022 - oppdatert 10. september 2022

I disse dager er det 30 år siden Noklus så dagens lys. I tiden fremover kommer vi til å publisere ulike saker i forbindelse med jubileet, og først ut er historien bak oppstarten av kvalitetssikringsordningen.

Hvorfor var det nødvendig med et Noklus?

I løpet av 1980-årene skjedde det flere ting som ledet frem til og skapte behov for en organisasjon som Noklus, blant annet en utvikling av laboratorieteknologien som førte til at det dukket opp flere små analyseinstrumenter i primærhelsetjenesten. Men oppstarten lot vente på seg, mye fordi det var mange aktører involvert og ikke alltid helt sammenfallende interesser. Men i 1992 var oppstarten et faktum, i kjølvannet av en rekke medieoppslag om dårlig kvalitet i utførelse av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten. Laboratoriearbeidet ble stort sett utført av medhjelperne på legekontorene, og de fleste av disse hadde lite eller ingen utdannelse i laboratoriearbeid. Lokale initiativ av bioingeniører og laboratorieleger om å registrere og forbedre kvaliteten på legekontorenes analysering, avslørte skremmende dårlig kvalitet på både kolesterol og mange andre analyser, samt på prøvetaking og forsendelse til de større laboratoriene. Fra laboratoriemedisinsk hold ble det understreket at uten kvalitetskontrollrutiner ville ikke feil bli oppdaget. Legeforeningen kom på banen, og tok initiativ til å opprette et fond for å sikre bedre kvalitet på laboratorievirksomheten utenfor sykehus. Dermed var Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) et faktum.

 

Målet var en desentralisert organisasjon med nærhet til deltakerne

Det var ønskelig å etablere en desentralisert organisasjon slik at vi kunne sikre en nærhet til deltakerne rundt omkring i Norge. Og modellen vi valgte den gang, står ved lag i dag. Hovedkontoret i Bergen er nå base for flere seksjoner, mens vi har laboratoriekonsulenter og legespesialister tilknyttet 22 ulike sykehus rundt i landet. I starten hadde Noklus kun deltakere fra primærhelsetjenesten, men i dag dekker vi all medisinsk laboratorievirksomhet fra hjemmetjeneste til spesialisthelsetjeneste. I dag teller vi 130 ansatte, fordelt på hovedkontor og lokalkontorer, og antall deltakere er nå rundt 3600.

Kvalitetskontroll gir bedre kvalitet på laboratorietestene

Samfunnsoppdraget vårt er å arbeide for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge. Vi vet at etableringen av nasjonalt kvalitetssystem i Norge gir bedre kvalitet på laboratorietestene. Høsten 2021 disputerte stipendiat og forsker ved Noklus, Tone Bukve, for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "External quality assurance of point-of-care testing: Participant performance and commutability of the control material". Avhandlingen viser at en kan sikre riktige resultater fra små, enkle laboratorieinstrumenter ved å delta i et kvalitetssystem. Det blir understreket hvilke faktorer Noklus og deltakerne bør fokusere på for å oppnå god kvalitet. At kontrollmaterialet som sendes fra Noklus er ferskt pasientblod, gjør at deltakerne kan få en vurdering av kvaliteten på egne analyseinstrumenter. I tillegg kan Noklus bruke resultatene til å gi informasjon om hvilke instrumenter deltakerne bør velge for å oppnå best mulig kvalitet.

Sverre Sandberg, leder i Noklus

Sverre Sandberg, leder i Noklus

Så da har vi vitenskapelig sett konstatert at det nytter å delta i et kvalitetssystem, kan vi da slappe av og stole på at vi har rutinene inne? Vi spurte leder i Noklus, Sverre Sandberg, om det:

Det er helt klart at vi ser en forbedring hos deltakerne våre, og det er veldig bra. Men samtidig vil det alltid være knyttet usikkerhet til ethvert laboratorieresultat fordi det er mange faktorer som spiller inn, både før-, under- og etter prøvetaking, som kan påvirke prøveresultatet. Med økt kunnskap om laboratoriefaget har vi nok fått luket bort mange grunnleggende feil, men vi har fortsatt en vei å gå. Vi har fortsatt nye deltakere som vi ønsker å få inn i kvalitetssystemet vårt, i tillegg dukker det opp nye problemstillinger hele tiden. Så jobben er på langt nær gjort, og behovet for å delta i et kvalitetssystem, er nok kommet for å bli. Vi må huske at dette til syvende og sist handler om pasienten. Legene må kunne stole på prøvesvaret, slik at de kan stille rett diagnose, og gi rett behandling og oppfølging. Det er det ultimate målet.

Hva tenker du om Noklus sin rolle under pandemien?

Pandemien og alle problemstillingene knyttet til antistoff- og antigentester, har løftet frem laboratoriefaget og vist hvor viktig det er. Ikke bare innen fagmiljøene, men også hos folk flest. Noklus kunne bidra med sin ekspertise på hurtigtester, og hadde en organisasjon som er bygget opp over de siste tretti årene, som satte oss i stand til raskt å komme på banen. Jeg er stolt over våre bidrag under koronapandemien. Ved hovedkontoret har vi foretatt utprøvinger av ulike hurtigtester, og har også bidratt på andre måter overfor helsemyndighetene bl.a. ved å bidra med å skrive kravspesifikasjoner for statlige innkjøp av hurtigtester. I tillegg har våre laboratoriekonsulenter rundt omkring i landet bidratt med opplæring av prøvetakingspersonell. Vi har også laget informasjonsfilm om covid-19-tester, og e-læringskurs, både for leger og annet helsepersonell, om samme tema. Vår desentraliserte organisasjonsstruktur gjør at vi raskt når ut med informasjon til våre deltakere, og det har vært en styrke i denne situasjonen.
På bildet: Overlege Mette Tollånes, Noklus

På bildet: Overlege Mette Tollånes, Noklus

Hva tror du vil være viktige bidrag fra Noklus i årene som kommer?

Jeg tror at Noklus kommer til å få en enda viktigere rolle når det gjelder å anbefale hvilket utstyr og hvilke tester som skal brukes. Selv om tester og instrumenter er CE-merket, betyr ikke det at alle er like gode. Vi håper at myndighetene vil opprette et senter for utprøving av instrumenter der kvaliteten på instrumentene i brukernes hender (legekontor, sykehjem etc.) er det som er det viktigste. I tillegg til dette vil vi selvsagt fortsette å kvalitetssikre alt utstyret som brukes samt bidra til opplæring og undervisning. Noklus har internasjonalt vært et flaggskip for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet, og det er en posisjon som vi ønsker å ha fortsatt.

Her kan du lese mer om Noklus og de ulike seksjonene våre - "Om Noklus".

Sist oppdatert: 10.09.2022 18:18:21