Vi gratulerer Tone Bukve med PhD-graden

Vi gratulerer Tone Bukve med PhD-graden!

Publisert 3. september 2021 - oppdatert 3. september 2021

Stipendiat og forsker ved Noklus, Tone Bukve, disputerte i dag for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "External quality assurance of point-of-care testing: Participant performance and commutability of the control material". Vi gratulerer så mye med PhD-graden!

Bakgrunnsinformasjon

Det blir mer og mer vanlig å utføre pasientnære laboratorietester, f.eks. på legekontor, med bruk av små, enkle instrumenter. Dette gir klare fordeler som raske svar og mulighet for hurtig diagnostikk og behandling. Samtidig har kvaliteten på slike tester vist seg å være varierende, noe som har ført til at alle som utfører dem, er anbefalt å delta i et kvalitetskontrollsystem. I Norge er det Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) som driver det nasjonale kvalitetssystemet for laboratorietester utført i primærhelsetjenesten.

Målet med doktorgraden

Det har vært lite kunnskap om deltakelse i et nasjonalt kvalitetssystem gir bedre kvalitet på laboratorietestene, hvilke faktorer som eventuelt bidrar til bedre kvalitet, samt hvor godt kontrollmaterialet som blir distribuert for å vurdere kvaliteten er. Målet med doktorgraden har derfor vært å vurdere effekten av dette. Forskningsarbeidet, som er publisert i tre artikler, er utført ved Noklus, der data har blitt hentet fra kvalitetskontroller utført i primærhelsetjenesten i Norge fra 1998 til 2015, og fra tre studier utført på Noklus sitt egenproduserte ferske kontrollmateriale for testene C-reaktivt protein (CRP), hemoglobin (Hb) og glukose.

Deltakelse i et nasjonalt kvalitetssystem gir bedre laboratoriekvalitet i primærhelsetjenesten

Kvalitetskontroll gir bedre kvalitet på laboratorietestene

Artiklene konkluderer med at deltakerne i primærhelsetjenesten får bedre kvalitet på laboratorietestene ved å utføre kvalitetskontroll, samt hvilke faktorer som bidrar til dette. Artiklene viser òg at det ferske kontrollmaterialet som blir distribuert for å vurdere kvaliteten på laboratorietestene, er godt egnet.

En kan sikre riktige resultater på laboratorietester

Avhandlingen viser at en kan sikre riktige resultater på laboratorietester utført med små, enkle instrumenter ved å delta i et kvalitetssystem. Det blir understreket hvilke faktorer Noklus og deltakerne bør fokusere på for å oppnå god kvalitet. At kontrollmaterialet er ferskt pasientblod gjør at deltakerne kan få en vurdering av kvaliteten på egne tester, i tillegg til informasjon om hvilke instrumenter de bør velge for å oppnå best mulig kvalitet.

Litt om Tone Bukves bakgrunn

Tone Bukve er utdannet cand. med. fra Universitetet i Bergen. Hun tok forskerlinjen på medisinstudiet, og har etter det vært ansatt som stipendiat/forsker ved Noklus, Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Som stipendiat har hun vært tilknyttet forskningsgruppen "Kunnskapsbasert bruk og nytte av laboratorieanalyser" ved Noklus. Veiledere har vært Sverre Sandberg (Noklus/UiB) og Anne Stavelin (Noklus). 

 

Noklus gratulerer!

Sist oppdatert: 03.09.2021 14:04:17