Rekordmange e-læringskurs gjennomført

Rekordmange e-læringskurs gjennomført i 2023

Publisert 21. desember 2023 - oppdatert 4. januar 2024

Noklus sine e-læringskurs er i vinden som aldri før. På tampen av 2023 hadde vi sendt ut over 27 000 kursbevis. Det er leder for e-læringsgruppen i Noklus, Thea Krogvig Bjørnstad, strålende fornøyd med. "Målet vårt med e-læringskursene er jo å dele kunnskap, så det er fantastisk at så mange gjennomfører kursene."

Ny rekord sammenlignet med toppåret 2021

I 2021 ble det gjennomført 23 711 kurs, og 21. desember 2023 hadde vi passert 27 141 kurs. Det var en økning på 3430 gjennomførte kurs når vi nærmet oss slutten av 2023. Vi spurte Thea hva som kan ligge bak denne økningen i antall gjennomførte kurs.

Det er nok flere grunner til de gode tallene. E-læring fikk en skikkelig oppsving under pandemien og seiler fortsatt i medvind. Det skyldes nok blant annet de mange fordelene e-læring har som læringsform. Det er fleksibelt ved at kursene kan tas når det passer den enkelte og kan repeteres så mye en ønsker.
Det er også effektivt for arbeidgiver som oppnår kompetanseheving for en større gruppe uten å måtte samle de på ett sted til avtalt tid. Og så passer ikke minst e-læring inn i den digitale hverdagen vi lever i fra før. Et moderne uttrykk som følger med i tiden er viktig for å nå ut til morgendagens helsepersonell. Det viser også statistikken over gjennomførte e-læringskurs der studiestedene ruver høyt.

To nye e-læringskurs i 2023

Både e-læringskurset "Diabetesomsorg på legekontoret" og "Bærekraft på legekontoret" er nye av året, og føyer seg inn i rekken av totalt tolv e-læringskurs. Her finner du en oversikt over alle e-læringskursene våre - Informasjon om våre e-læringskurs

Hva jobber gruppen med nå?

Annethvert år reviderer vi kursene for å sikre at de er oppdaterte både faglig, teknisk og pedagogisk. Akkurat nå er vi inne i en periode med mye revideringer.

Har du en oppfordring til våre deltakere?

Bruk alle hjelpemidlene som ligger på "Min side", det er en gavepakke som sikrer trygge laboratorietjenester!
Sist oppdatert: 04.01.2024 14:46:47