Lars Vorland tildelt Noklus hederspris

Lars Vorland tildelt Noklus hederspris

Publisert 19. desember 2023 - oppdatert 19. desember 2023

Mangeårig styremedlem i Noklus, Lars Vorland, trer nå ut av styret etter en iherdig innsats for Noklus som statens representant i styret fra 2005 og frem til i dag. Han var også en viktig medspiller i tiden før Noklus ble opprettet i 1992, og som medlem av Noklus sin faggruppe og referansegruppe i perioden 1992-1995. Da styret var samlet i Bergen 11.-12. desember, fikk Lars Noklus sin velfortjente hederspris.

Siste styremøte i Noklus

Lars hadde varslet om at styremøtet i Bergen før jul ble hans siste som styremedlem. For leder i Noklus, Sverre Sandberg, som selv var en viktig brikke ved opprettelsen av Noklus i 1992, var det en selvfølge at Lars Vorland skulle få Noklus sin hederspris.

Lars Vorland har betydd mye for opprettelsen av Noklus, og også for hvordan Noklus ble organisert. I 1992 var han med på stiftelsesmøtet i Legeforeningen, og han deltok også i faggruppen som bestemte hvor Noklus senter, senere hovedkontor, skulle plasseres.

Lars Vorland er mikrobiolog og har også bidratt i Noklus sin mikrobiologigruppe. I styret har han vært oppnevnt av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, og har blant annet, i sin posisjon som direktør i Helse Nord, bidratt med en unik kompetanse inn i Noklus.

For Sverre var det spesielt å skulle takke Lars for innsatsen gjennom over 30 år, og han overrakte hedersprisen til Lars med blandete følelser.

Vi har kjent hverandre lenge, og jeg vet hvilken uvurderlig innsats Lars har lagt ned for Noklus. Jeg vil jo nødig at han skal slutte i styret, men alt har sin tid, som det heter. Det er trist å avslutte et kapittel, men samtidig er det en glede å ha fått jobbe med Lars i alle disse årene. Noklus er veldig takknemlig for alt Lars har bidratt med, og ønsker ham masse lykke til videre.
Sist oppdatert: 19.12.2023 08:57:14