Aktuelt fra Noklus

Vi lanserer et helt nytt e-læringskurs om diabetesomsorg på legekontoret
1.september 2023

Vårt helt nye e-læringskurs om diabetesomsorg på legekontoret er rettet mot medarbeiderne og den viktige rollen de har overfor pasientene. Medarbeiderne er ofte de første pasientene møter når de tar kontakt med legekontoret. For pasienter med kroniske sykdommer, er det spesielt viktig å møte på helsepersonell som har god kunnskap om og forståelse for sykdommen.

Månedens tema, september: "Celleprøvetaking fra livmorhals"
1.september 2023

Også ved celleprøvetaking fra livmorhals er det viktig med korrekt prøvetaking for å sikre god kvalitet på analyseresultatet. Prøvetakingsutstyret må benyttes korrekt, og prøven skal tas fra riktig område.   

Studie viser viktigheten av å bruke pasientlike kontroller
29.august 2023

Noklus står bak en vitenskapelig artikkel som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). En sammenligning av resultater fra ekstern kvalitetskontroll for sykehuslaboratorier som deltok på både Noklus og Labquality glukose kontrollutsendelser, understreker viktigheten av å benytte pasientlike kontroller og fasitverdier som er fastsatt med en primær referansemetode («gullstandard»). 

Hvordan er rutinene for pre- og postanalyse?
15.august 2023

Årlig gjennomfører Noklus en elektronisk utsendelse (spørreskjema) som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. Utsendelsen kan brukes som et verktøy for å kartlegge hvilke rutiner man har i virksomheten. Underveis i spørreskjemaet kommer Noklus’ gjeldende anbefalinger og informasjon om hva Noklus kan tilby/hjelpe deltakeren med.