Studie viser viktigheten av å bruke pasientlike kontroller

Studie viser viktigheten av å bruke pasientlike kontroller

Publisert 29. august 2023 - oppdatert 29. august 2023

Noklus står bak en vitenskapelig artikkel som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). En sammenligning av resultater fra ekstern kvalitetskontroll for sykehuslaboratorier som deltok på både Noklus og Labquality glukose kontrollutsendelser, understreker viktigheten av å benytte pasientlike kontroller og fasitverdier som er fastsatt med en primær referansemetode («gullstandard»). 

Sammenligning av resultater fra to kontrollprogram

Artikkelforfatterne sammenlignet glukose-resultatene fra 58 norske sykehuslaboratorier som analyserte eksterne kvalitetskontroller fra både Noklus og Labquality.

Noklus benytter kontroller som er testet og bekreftet pasientlike, og fasitverdier som er fastsatt med en primær referansemetode («gullstandard»). Labquality benytter kontroller som er antatt å være pasientlike, og fasitverdier som er bestemt gjennom analysering av et referansemateriale.

Glukoseresultater fra ett års deltakelse i de to kontrollprogrammene ble gruppert etter analyseinstrumentene Abbott Alinity, Abbott Architect, Roche Cobas og Siemens Advia. Median prosent avvik fra fasit ble beregnet for hver av de fire instrumentgruppene.

Resultatene viste at deltakerne fikk ulike resultater i de to kontrollprogrammene. Median prosent avvik fra fasit (bias) var signifikant høyere i Labquality-kontrollprogrammet, sammenliknet med Noklus-programmet. Den største forskjellen i avvik fra fasit ble observert blant deltakere som brukte Siemens Advia-instrumenter, der forskjellen var 4,4 prosentpoeng (+3,2% i Labquality-programmet og -1,2 % i Noklus-programmet). Studien viste også at rekkefølgen av instrumentgruppene, fra høyest til lavest bias, var forskjellig i de to programmene.

Denne studien understreker viktigheten av å benytte pasientlike kontroller og fasitverdier som er fastsatt med en primær referansemetode («gullstandard»).

Forfatterne bak artikkelen

Forfatterne av artikkelen er Gro Gidske (doktorgradsstipendiat og produksjonsleder for kontrollmateriale, Noklus hovedkontor), Sverre Sandberg (leder i Noklus), Pernille Fauskanger (doktorgradsstipendiat og statistiker, Noklus hovedkontor), Jonna Pelanti (Labquality, Finland), Mette C. Tollånes (overlege og nestleder i Noklus), Anne E. Solsvik (seksjonsleder, Noklus hovedkontor), Una Ø. Sølvik (førsteamanuensis, Universitetet i Bergen), Wenche S. Vie (avdelingsingeniør, Noklus hovedkontor) og Anne Stavelin (forsker, Noklus hovedkontor).

Her kan du lese artikkelen

Artikkelen er publisert online i CCLM, og kommer på trykk i den første utgaven in 2024. Den ligger åpent tilgjengelig her: 

Aggregated data from the same laboratories participating in two glucose external quality assessment schemes show that commutability and transfers of values to control materials are decisive for the biases found (degruyter.com)

Sist oppdatert: 29.08.2023 13:58:49