Studie viser viktigheten av å bruke pasientlike kontroller
29.august 2023

Noklus står bak en vitenskapelig artikkel som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). En sammenligning av resultater fra ekstern kvalitetskontroll for sykehuslaboratorier som deltok på både Noklus og Labquality glukose kontrollutsendelser, understreker viktigheten av å benytte pasientlike kontroller og fasitverdier som er fastsatt med en primær referansemetode («gullstandard»). 

Hvordan er rutinene for pre- og postanalyse?
15.august 2023

Årlig gjennomfører Noklus en elektronisk utsendelse (spørreskjema) som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. Utsendelsen kan brukes som et verktøy for å kartlegge hvilke rutiner man har i virksomheten. Underveis i spørreskjemaet kommer Noklus’ gjeldende anbefalinger og informasjon om hva Noklus kan tilby/hjelpe deltakeren med.

Kontrollutsendelser utsettes grunnet ekstremværet
14.august 2023

Grunnet varslede utfordringer med transport av pakker og post etter ekstremværet "Hans", vil vi utsette kontrollutsendelser som skulle gått denne uken. Utsendelsesplan på hjemmeside og "Min side" er oppdatert.

Månedens tema, august: "Låst til hånden"
1.august 2023

De fleste feil i en prøveprosess skjer i den preanalytiske delen av prosessen. En av feilene her er feilmerking av prøveglass. En enkel måte å unngå dette på er aldri å legge fra seg prøver før de er korrekt merket. Og det forutsetter selvfølgelig at prøve er tatt fra rett person!