Endringer i utsendelsesplan

Kontrollutsendelser utsettes grunnet ekstremværet

Publisert 14. august 2023 - oppdatert 14. august 2023

Grunnet varslede utfordringer med transport av pakker og post etter ekstremværet "Hans", vil vi utsette kontrollutsendelser som skulle gått denne uken. Utsendelsesplan på hjemmeside og "Min side" er oppdatert.

For våre deltakere i primærhelsetjenesten vil U-Albumin/Kreatinin Ratio utsettes fra 14. til 28. august. 

For våre deltakere tilhørende seksjonen Sykehus og private laboratorier (SPL) flyttes utsendelsene CRP infeksjonsparameter og CRP hjertemarkør fra 14. til 28. august, og hematologi-utsendelsen fra 15. - 29. august. 

Andre utsendelser vil foreløpig gå som oppsatt. 

Aktuelle deltakere er informert om endringene på e-post. 

Oppdatert utsendelsesplan.

Sist oppdatert: 14.08.2023 14:01:57