Vi lanserer et helt nytt e-læringskurs om diabetesomsorg på legekontoret

Vi lanserer et helt nytt e-læringskurs om diabetesomsorg på legekontoret

Publisert 1. september 2023 - oppdatert 1. september 2023

Vårt helt nye e-læringskurs om diabetesomsorg på legekontoret er rettet mot medarbeiderne og den viktige rollen de har overfor pasientene. Medarbeiderne er ofte de første pasientene møter når de tar kontakt med legekontoret. For pasienter med kroniske sykdommer, er det spesielt viktig å møte på helsepersonell som har god kunnskap om og forståelse for sykdommen.

Innom legekontoret flere ganger i året

Diabetes er en kronisk sykdom, og så mye som 5 % av pasientene som følges opp i allmennpraksis har diabetes type 2. Det er ikke uvanlig at pasientene er innom legekontoret flere ganger i løpet av et år for diabeteskontroll og medisinjustering. E-læringskurset "Diabetesomsorg på legekontoret" egner seg for medarbeidere som ønsker mer kunnskap om diabetes og om oppfølgingen av sykdommen, samt innføring i bruk av Noklus diabetesskjema.

Visste du for eksempel at alle diabetespasienter årlig skal sjekkes for Albumin/kreatinin-ratio (U-AKR)? Og at denne prøven er svært viktig for å oppdage tidlige tegn på nyreskade?

Interaktivt e-læringskurs

Gjennom interaktive oppgaver blir man blant annet kjent med risikofaktorer for å få diabetes, symptomer på diabetes, hvilke årlige undersøkelser en diabetespasient skal gjennom og hvilke senkomplikasjoner som kan oppstå som følge av sykdommen. E-læringskurset ligger sammen med våre andre e-læringskurs på "Min side", og det tar cirka 30 minutter å gjennomføre kurset.

Sist oppdatert: 01.09.2023 09:55:45