Nytt e-læringskurs om bærekraft på legekontoret
21.september 2023

Du forbinder kanskje ordet bærekraft med miljøhensyn og klima? For helsetjenesten handler det blant annet også om å unngå undersøkelser og behandling som gjennomføres uten medisinsk grunnlag. Noklus lanserer nå e-læringskurset "Bærekraft på legekontoret", utarbeidet i samarbeid med Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Kurset er en del av prosjektet "Bærekraft på legekontoret".

Hjemmetjenesteprosjektet - kartlegging i de siste fylkene er i gang
21.september 2023

I disse dager sendes det ut en spørreundersøkelse for å kartlegge laboratorievirksomheten til hjemmetjenesteenheter i kommunene i tidligere Hordaland, unntatt kommunene i Sunnhordland i Vestland fylke, og til hjemmetjenesteenheter i tidligere Akershus (Follo og Romerike) i Viken fylke. Dermed er Noklus i gang med siste og avsluttende etappe i prosjektet med å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statsfinansiert deltakelse i Noklus.

Fag i fokus: Digital kommunikasjon - fikk vi en gave fra pandemien?
20.september 2023

Pandemien ga den digitale kommunikasjonen en «boost», og i løpet av bare noen uker var dette den nye måten å samhandle på.
Kan vi ta med oss det vi lærte og bruke det som en ressurs for å tilby enda bedre tjenester?

Elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes type 1
14.september 2023

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes type 1. Undersøkelsen omhandler spørsmål om erfaringer med det å leve med diabetes, og spørsmål om oppfølgingen og behandlingen man mottar på diabetespoliklinikken.