Elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes type 1

Elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes type 1

Publisert 14. september 2023 - oppdatert 14. september 2023

Foto: Noklus

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes type 1. Undersøkelsen omhandler spørsmål om erfaringer med det å leve med diabetes, og spørsmål om oppfølgingen og behandlingen man mottar på diabetespoliklinikken.

Kartlegging gir viktig informasjon om hva som kan bli bedre

Å kartlegge erfaringer med helsetjenesten og hverdagen med diabetes gir viktig informasjon om hva helsetjenesten kan bli bedre på. Spørreskjemaet sendes via Helsenorge eller digipost. Det er frivillig å svare på spørreskjemaet.

Reservasjonsbasert register

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som skal bidra til å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret danner også et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Registeret er blitt reservasjonsbasert, og er i stadig fremvekst. Det er nå data på rundt 150 000 personer med diabetes i registeret.

Her kan du lese mer om Norsk diabetesregister for voksne.

Sist oppdatert: 14.09.2023 14:36:59