Nytt e-læringskurs om bærekraft på legekontoret

Nytt e-læringskurs om bærekraft på legekontoret

Publisert 21. september 2023 - oppdatert 21. september 2023

Illustrasjonsfoto: Noklus/Colourbox

Du forbinder kanskje ordet bærekraft med miljøhensyn og klima? For helsetjenesten handler det blant annet også om å unngå undersøkelser og behandling som gjennomføres uten medisinsk grunnlag. Noklus lanserer nå e-læringskurset "Bærekraft på legekontoret", utarbeidet i samarbeid med Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Kurset er en del av prosjektet "Bærekraft på legekontoret".

Økt oppmerksomhet på medisinsk overaktivitet

Både i Norge og internasjonalt er det økt oppmerksomhet på medisinsk overaktivitet. I verste fall kan overdiagnostikk og overbehandling gjøre mer skade enn nytte for pasienten.  

«Vi må ta ansvar for at ikke pasientene blir skadet, og for å bruke ressursene i helsetjenesten på en bærekraftig måte!».   

Sitatet er hentet fra Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, sin innledende appell i Noklus sitt nye e-læringskurs Bærekraft på legekontoret. 

 

Sammen for å redusere medisinsk overaktivitet

Det nye kurset er utviklet i samarbeid med NFA og SKIL som en del av prosjektet "Bærekraft på legekontoret". Målgruppen er alle ansatte i allmennpraksis, og det anbefales at medarbeidere og leger tar kurset i fellesskap. Hensikten er å gi en innføring i overdiagnostikk og overbehandling, og skape diskusjon om hvordan legekontoret kan bidra til en bærekraftig helsetjeneste som sikrer at ressursene brukes riktig.

Gjør kloke valg

Kurset har nyttig informasjon om kampanjen "Gjør kloke valg" med eksempler på anbefalinger utarbeidet av de medisinske fagmiljøene. Det gis også tips til hvordan helsepersonell kan bevisstgjøre pasientene om at «mer er ikke alltid bedre». Målet er at helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling. 

Tidsbruk

Legekontoret bør sette av minimum 30 minutter til kurset inkludert diskusjon. Bruk gjerne lunsjen på en god faglig diskusjon! 

Sist oppdatert: 21.09.2023 10:57:40