Fag i fokus 3-21: Hvilken informasjon kommer fra Noklus?

Fag i fokus: Hvilken informasjon kommer fra Noklus?

Publisert 8. juni 2021 - oppdatert 10. september 2021

Noklus har behov for å nå dere deltakere i primærhelsetjenesten med ulik informasjon. Til tider kan det bli en del e-poster, men vi sender dere bare det vi mener er nødvendig informasjon. I denne utgaven av Fag i fokus vil vi redegjøre for hvilken informasjon som sendes, og hvorfor denne er nødvendig.

Fag i fokus nr. 3-21: Hvilken informasjon kommer fra Noklus?

Av Wenche Iren Bjelkarøy, avdelingsingeniør Noklus hovedkontor

 

Noklus

Melding fra Noklus om at kontrollene er på vei

Noklus produserer en rekke ferske kontrollmaterialer. Det betyr at vi kaller inn pasienter med ulike sykdomstilstander og tapper blod eller får urin fra dem. Siden kontrollene er ferske pasientlike materialer, produseres og sendes de med posten ofte samme dag som pasientene er tappet. 

 

Kontrollmaterialene har ofte samme holdbarhet som ordinære pasientprøver, og vi kan derfor ikke alltid sende dere nye kontroller når dere spør om det. De store jobbene med å ta prøver, fordele, pakke og sende samme dag til mer enn 3000 deltakere (legekontor, sykehjem, legevakter, hjemmetjeneste, sykehus, offshore enheter med flere) er arbeidskrevende, så da er det «alle mann til pumpene» ved hovedkontoret.

Ettersom kontrollene har begrenset holdbarhet mener vi det er viktig å informere dere om at kontrollene er på vei. Vi sender da en e-post fra Noklus hovedkontor med informasjon til deres virksomhets e-post, samt til laboratorieansvarlig medarbeider, om at kontrollene er på vei.

Postsekker med "Noklus-kontrollene" er klare for å sendes til over 3000 deltakere i hele landet. Foto: Noklus

   

Resultatrapportene er ferdige og publisert på "Min side"

Cirka en måned etter at dere har analysert og registrert analyseresultater, er resultat-bearbeidingen ferdig. Det er viktig at dere får vite at resultatrapportene er klare og at dere finner dem under menyknappen «Nokluskontroller /resultatrapporter» på «Min side» på www.noklus.no. Derfor sender vi også e-post til dere når rapportene er klare, for det er jo ingen vits i at dere har analysert kontroller, om dere ikke får vite hvordan det gikk!

Skjermbilde fra deltakers resultatoversikt på "Min side". Fargekoder gir rask oversikt over hvilke resultater som må sees nærmere på.

Skjermbilde fra deltakers resultatoversikt på "Min side". Fargekoder gir rask oversikt over hvilke resultater som må sees nærmere på.

Noen spesielle utsendelser

Vi har også noen spesielle utsendelser som ikke kommer i postkassen, men som lenke i en e-post. Dette gjelder for utsendelsen Pre- og postanalyse der vi sender ut et spørreskjema, og utsendelsen urin dyppekultur der vi sender et bilde med spørsmål til. 

Når resultatene deres er ferdig behandlet, blir resultatrapportene for disse utsendelsene lastet opp under menyknappen Innboks (tidligere Arkiv), og dere får en e-post med beskjed om dette.

 
Skjermbilde: Eksempel fra en resultatrapport for Preanalyse i 2021.

 

Informasjon fra Noklus laboratoriekonsulent i ditt område

Laboratoriekonsulentene er de som vanligvis tar kontakt med dere. De vil gjerne gi dere gode innspill til godt laboratoriearbeid, informere om problematikk med analyser eller instrumenter, følge opp resultatrapporter, invitere dere på kurs, gi internundervisning eller komme på besøk for at dere kan ta opp laboratorierelaterte problemstillinger. Dette skal også avtales og avklares. Da blir det ofte flere e-poster og telefoner fra Noklus.

 

Innboks (tidligere Arkiv) - et lite skattekammer
Shutterstock   I menyknappen Innboks (tidligere Arkiv) på «Min side» ligger mye nyttig informasjon til dere. Her lastes det opp oppsummeringsbrev fra laboratoriekonsulenten etter besøk/undervisning, Noklus-nytt, Pre- og postanalyse-rapporter, urin dyppekultur-rapporter eller annen viktig informasjon fra Noklus. Når det legges informasjon eller dokumenter i Innboks, sendes det gjerne e-post til dere med informasjon om dette.
Noklus-pakken

Vi prøver også å informere om alt det nyttige dere kan finne på «Min side». Det meste dere trenger for å ha oversikt og kontroll på egen laboratorievirksomhet, finnes der. Laboratorieprosedyrer, opplæringsplaner, resultatrapporter, kontrollskjemaer, e-læringskurs, pasientveiledere med mer.

Inviter gjerne laboratoriekonsulenten til å ta deg med på en gjennomgang av «Min side» www.noklus.no

Skjermbilde: Menyknappene på "Min side".

Skjermbilde: Menyknappene på "Min side".

For at kontroller og viktig informasjon skal komme fram må postadresser og e-postadresser være riktige og til aktuelle mottakere.
Husk å varsle Noklus når dere har oppdateringer på adresser, e-post eller instrumenter.

Hvis dere av og til synes det blir mange e-poster fra oss, så husk at vi bare sender dere det vi mener er viktig informasjon.

 

Sist oppdatert: 10.09.2021 10:42:49