Fag i fokus 1-20: Årskontroll diabetes

Fag i fokus: Årskontroll diabetes

Publisert 10. februar 2020 - oppdatert 9. juni 2021

Noklus har i mange år hatt en fast spalte i fagbladet Helsesekretæren. Bladet publiserte sin siste utgave i 2019, men Noklus ønsker å fortsette å gi våre lesere en spalte med faglig stoff. Framover vil vi derfor publisere faglige artikler her på hjemmesiden vår, og vi har valgt å kalle den nye spalten "Fag i fokus". 

Fag i fokus nr. 1/20 er skrevet av laboratoriekonsulent Kari van den Berg, og handler om diabetes årskontroll.

Fag i fokus nr. 1/2020: Årskontroll diabetes

Av Kari van den Berg, laboratoriekonsulent, Noklus Sykehuset Innlandet HF, Elverum

Noklus
Bedre diabetesomsorg med Noklus diabetesskjema

I nasjonal faglig retningslinje for diabetes er Helsedirektoratet tydelig på hva som bør inngå i årskontroll av diabetes, hvilke undersøkelser og vurderinger som skal gjøres, og når det skal henvises til spesialist. Det er en sterk anbefaling å benytte Noklus diabetesskjema ved årskontroll.

Ved kontrollen skal det alltid kartlegges risiko for, og eventuelle tegn til, mikrovaskulære komplikasjoner ved å:

  • måle Albumin/Kreatinin ratio (AKR) i urinprøve
  • undersøke føtter med Monofilamenttest
  • henvise til undersøkelser av øyebunn (annethvert år)

11. januar 2020 skrev NRK om at 450 -500 diabetespasienter årlig må amputerer en tå, en fot eller et bein, og at det er store mangler i helsevesenets oppfølging av de som har diabetes.

ROSA 4 studien, som er en norsk studie av kvaliteten på diabetesbehandlingen hos norske allmennleger, viste at kun 1/3 av pasientene fikk undersøkt AKR i urinen, 1/4 fikk undersøkt føtter og <2/3 ble henvist til undersøkelse av øyebunn. Mikrovaskulære komplikasjoner kan foreligge allerede ved diagnosetidspunktet for diabetes.

Alle pasienter med diabetes bør undersøkes årlig med monofilament for å identifisere diabetisk polynevropati og for å identifisere personer med moderat eller økt risiko for utvikling av fotsår. Tekst og bilde fra Helsedirektoratet.

Informasjon om diabetes og årskontroll
  • På Helsedirektoratets hjemmeside under temaet Diabetes, ligger Opplæringsmateriell for leger og annet helsepersonell.
  • Diabetesforbundet har nyttig informasjon på sin hjemmeside, og arrangerer Diabetesforum for helsepersonell nasjonalt og lokalt.
  • Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) beskriver behandling og oppfølging av diabetes. Fra NEL kan legen skrive ut informasjon til pasientene.
  • Noklus tilbyr temamøter for legekontor om diabetes. Vi har også laget en plakat som legekontor kan bruke som en påminnelse til pasientene om å bestille time til årskontroll. Ta kontakt med lokal laboratoriekonsulent.
Pasienten har selv ansvar

Helsepersonell har den faglige ekspertisen, men det er den enkelte som er ekspert på sin diabetes. Pasienten må informeres om at det forventes at det møtes til kontroller, og hvilke konsekvenser det kan få å ikke følge opp sin diabetes.

I samarbeid med Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, har Noklus laget informasjonsarket «Årskontroll ved diabetes» for å minne pasienten om å bestille time til årskontroll.


Noklus diabetesskjema til årskontroll

Stadig flere allmennleger oppdager fordelene med å bruke diabetesskjema ved årskontroll. Sykepleier eller helsesekretær kan gjennomføre deler av kontrollen og utfyllingen av skjemaet.

Ved hjelp av lokale rapporter fra programmet, kan man få en oversikt over om pasientene har møtt til kontroller og hvilke undersøkelser som er gjort.

ROSA 4 studien viste at det er to til fire ganger høyere odds for å få undersøkt urin, føtter og øyne hos allmennleger som bruker Noklus diabetesskjema.

Klikk på informasjonsarket til venstre for å åpne det i PDF. Ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent dersom du ønsker tilsendt en blokk med informasjonsarkene. 

Sist oppdatert: 09.06.2021 11:09:11