Månedens tema, mars 2020

Månedens tema, mars 2020

Publisert 1. mars 2020 - oppdatert 16. april 2020

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema". Vi har stadig fokus på diabetes, og denne månedens plakat henvender seg til personer med diabetes. Plakaten minner om å ta med urinprøve til diabetes årskontroll og den inneholder nyttig informasjon om forhold man må ta hensyn til før prøvetakingen. 

Det er anbefalt at personer med diabetes måler albumin/kreatinin-ratio i urin (U-AKR) hvert år for å kunne oppdage tidlige tegn på nyreskade. Økt albuminutskillelse i urinen (albuminuri) er et tidlig tegn på nyreskade og en risikomarkør for hjerte- og karsykdom.

Plakaten for mars er en påminnelse til pasienten om å ta med urinprøve til årskontroll, samtidig som den inneholder informasjon om forhold som må tas hensyn til ved prøven. 

Heng gjerne plakaten opp på venterommet. 

Gjør "Månedens tema" til "månedens snakkis"!

Klikk her for å skrive ut Månedens tema-plakat.

Sist oppdatert: 16.04.2020 08:49:38