Pasientinformasjon diabetes årskontroll

Informasjon om diabetes årskontroll på flere språk

Publisert 23. april 2020 - oppdatert 23. april 2020

I henhold til Nasjonal faglig retningslinje for diabetes, er det anbefalt å gjøre årlige undersøkelser for å kartlegge risiko for komplikasjoner som følge av diabetes. Pasientinformasjonen om hvilke undersøkelser som bør inngå i årskontrollen, er nå oversatt til flere språk. 

Blokk med informasjonsark på norsk

Pasientinformasjonen er et resultat av et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Diabetesforbundet, Norsk diabetesregister for voksne og Noklus. Den norske utgaven er trykket opp i blokkformat, og de lokale Noklus laboratoriekonsulentene deler ut disse blokkene. Mange legekontor har allerede mottatt en slik blokk.

Tilgjengelig på flere språk

Pasientinformasjonen er oversatt til engelsk, tamil, vietnamesisk, urdu, tyrkisk og arabisk. Det vil ikke bli trykket opp blokker med informasjon på disse språkene, men informasjonsarkene på alle språk, inkludert norsk, kan skrives ut fra hjemmesiden vår og fra «Min side». 


Her finner du informasjonsarkene.

         

Sist oppdatert: 23.04.2020 14:05:09