Ny deltaker

Vil du bli deltaker i Noklus?

Dersom deres virksomhet utfører laboratorieanalyser og ikke er med i Noklus, kan dere bli deltaker i Noklus. Da kan dere kontakte en av våre laboratoriekonsulenter ved lokalkontorene for mer informasjon. Sykehuslaboratorier kan ta kontakt med hovedkontoret eller direkte med seksjon for Sykehus- og private laboratorier