Anbefalte analyser ved ulike kliniske problemstillinger

Noklus arbeider bl.a. for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten. Derfor har vi utarbeidet anbefalinger for bruk av analyser ved ulike kliniske problemstillinger.

Noklus' anbefalte analyser kan lette arbeidshverdagen for allmennlegene og bidra til:

 • at viktige analyser ikke blir glemt ved en gitt klinisk problemstilling
 • at man unngår overforbruk av laboratorieundersøkelser
 • at de samme analysene blir rekvirert uansett hvor i landet man bor, eller hvilken lege man går til

Arbeidsgruppen har bestått av spesialister i medisinsk biokjemi og allmennmedisin. Anbefalingene bygger på nasjonale og internasjonale retningslinjer, men er forsøkt tilpasset norske allmennlegers hverdag og arbeidssituasjon. Anbefalingene har vært på ekstern høring til bl.a. Helsedirektoratet, Legeforeningen og de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge.

Det viktig å presisere at Noklus sine anbefalte analyser er «minimumspakker» og ment å være et rasjonelt sted å starte i primærhelsetjenesten. De skal i størst mulig grad være fornuftig å bruke for alle pasienter med den aktuelle problemstillingen. Andre analyser kan alltid legges til ved indikasjon!

For en del anbefalinger fins det referanser og ytterligere kommentarer - "Anbefalte analyser_092020 - Noklus".

 • Lipoproteinforstyrrelser
 • Diabetes årskontroll
 • Hypertensjon
 • Hjertesvikt, årskontroll
 • Kronisk nyresykdom
 • Ung, trett og slapp (lav pretest sannsynlighet for alvorlig sykdom), utredning
 • Stoffskifte/Thyroidea
 • Overvekt, utredning
 • Demens/kognitiv svikt, utredning
 • Osteoporose, utredning
 • Menstruasjonsforstyrrelser/Klimakterium
 • Koagulasjon (blødning, trombose)
 • Medikamentoppfølging